MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

Transfer de cunoștințe către mediul privat în domeniul energie având la bază experiența științifică a ICPE-CA – TRANSENERG – Director proiect: dr. ing. Sergiu NICOLAIE

Sistem modular integrat şi tehnologie pentru ecranare electromagnetică a incintelor în gama 100kHz-18GHz – SITEM – Director proiect: dr. ing. Mihai BĂDIC

Dezvoltarea capitalului intelectual prin transfer de cunoștințe în domeniul materialelor avansate – Impact asupra creșterii productivității muncii și volumului producției în intreprinderi – PHOENIX – Director proiect: dr. ing. Mariana LUCACI

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

×