MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Date economice generale

Politicile economice au ca preocupare în special creșterea cifrei de afaceri precum și utilizarea rațională a resurselor materiale și umane.

Acestea au fost realizate prin următoarele măsuri:

Creşterea veniturilor prin:

 • identificarea de noi apeluri şi depunerea de propuneri de proiecte cu şanse mai mari de finanţare;
 • a fost lărgit portofoliul de clienţi pentru activitatea de microproducţie şi servicii;
 • politica de marketing privind analiza cererii și a ofertei mediului economic a influențat în mod pozitiv încheierea cât mai multor contracte/colaborări în vederea realizării veniturilor prevăzute în buget;
 • participarea la formarea de consorţii pentru elaborarea de propuneri de proiecte în diferite programe finanţate la nivel naţional și internaţional.

Reducerea cheltuielilor prin:

 • eliminarea risipei la consumul de energie electrică si gaze naturale și aplicarea de soluţii alternative pentru reducerea costului energiei electrice;
 • supravegherea strictă a cheltuielilor și raţionalizarea cheltuielilor indirecte;
 • eficientizarea folosirii timpului de lucru;
 • monitorizarea permanentă a activității și a bugetelor proprii fiecărui departament/ laborator/ și contract derulat;
 • reabilitarea clădirilor, verificări periodice ale ascensorului, centrala termică şi a instalaţiilor şi echipamentelor de lucru etc.;
 • investiţii în vederea obţinerii avizului de funcţionare emis de I.S.U.;
 • realizarea unui management eficient al deşeurilor rezultate din activitatea desfăşurată.

Suntem preocupați de îmbunătăţirea calității vieții angajaţilor şi am pus în practică măsuri şi acţiuni care se adresează nevoilor acestora de protecţie socială, educaţie și sănătate,;

Promovăm politica de protecţie a persoanelor cu disabilităţi şi promovăm politica de protecţie a maternității.

Încurajăm promovarea politicilor de gen prin reprezentarea echilibrată a femeilor şi a bărbaţilor în procesul de decizie.

Promovăm egalitatea de șanse și tratament și susținem dezvoltarea carierei fără discriminari legate de naționalitate, etnie, sex, gen, etc. astfel că toți salariații sunt egali în obținerea drepturilor prevăzute în Codul Muncii și în Contractul colectiv de muncă.

Rezultatele obținute sunt prezentate în Rapoartele anuale de activitate.

×