MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Departament materiale metalice compozite si polimerice

Laborator radiochimie si materiale polimerice

Principalele directii de CDI:

Materiale și produse:

Amestec PA/EPDM de înaltă performanță procesat prin iradiere γ (izolatii de cabluri de tensiune mică si medie, bunuri de larg consum);
Materiale polimerice înalt stabilizate procesate radiochimic utilizate ca și garnituri de etanșare in sistemele hidraulice din CNE;
Nanoparticule de Ag obținute prin sinteză radiochimică (optoelectronică, dispozitive medicale, biosenzori etc.);
Antioxidanți naturali (stabilizarea materialelor polimerice, produse cosmetice si farmaceutice).

Servicii:

Procesarea materialelor plastice;
Caracterizarea materialelor polimerice și compozitelor prin diferite tehnici de analiză: spectroscopice, analiză termică;
Testarea materialelor in condiții de îmbătrânire accelerata: expunere la UV si factori climatici, expunere la radiații gama;
Calificarea unor materiale pentru funcționare in medii speciale
Servicii de consultanță

Infrastructura de cercetare

Procesare materiale polimerice / testare în condiții de imbătrânire accelerată

Caracterizare fizico-chimică/metode de analiză

Spectroscopie

Raman dispersivă
Infraroșu (FTIR)
UV-Vis
Fluorescență
Spectroscopie dielectrică

Analiza termica

Calorimetrie diferențială de baleiaj – DSC
Chemiluminescență – CL
Radiotermoluminescență – RTL

×