MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Termeni si conditii

TERMENI ȘI CONDIȚII www.icpe-ca.ro

Prin accesarea acestui site utilizatorii sunt de acord cu termenii și condițiile de folosire fără restricții sau alte cerințe suplimentare. Vă rugăm să citiți termenii și condițiile cu atenție înainte de utilizarea site-ului.

Termenii și condițiile pot fi revizuite în momentul actualizării conținutului site-ului. Orice revizie trebuie respectată și ca atare pagina specifică trebuie vizitată periodic pentru a identifica termenii și condițiile cerute în momentul respectiv, accesul și utilizarea site-ului în continuare constituind dovada exprimării acordului cu privire la modificări.

Site-ul www.icpe-ca.ro și platforma informatică INCDIE ICPE-CA sunt proprietatea Institutului național de cercetare-dezvoltare pentru inginerie electrică.

Unele informații sunt disponibile numai personalului INCDIE ICPE-CA. Acestea pot fi accesate doar după crearea unui cont, ca utilizator autentificat, in calitate de angajat al INCDIE ICPE-CA.

Conținutul site-ului, textul, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și alte materiale de pe site sunt protejate de Legea nr. 8/1996 dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicată*) privind brevetele de invenție cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.83/2014 privind invențiile de serviciu cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 350/ 2007 privind modelele de utilitate, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de Urgență nr. 25/2019 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, la fel ca și de convențiile internaționale aplicabile referitoare la proprietatea intelectuală sunt proprietatea INCDIE ICPE-CA.

SE INTERZICE:

Încălcarea acestor reguli atrage răspunderea civilă și/sau penală după caz, în concordanță cu prevederile legale în domeniu. INCDIE ICPE-CA va investiga împrejurările și faptele care conduc la astfel de încălcări și va coopera cu autoritățile în drept ori de câte ori situația impune pentru a identifica și urmări persoanele implicate în astfel de încălcări.

Pentru secțiunile site-ului care pot include opinii ale utilizatorilor, responsabilitatea asupra întregului conținut al punctelor de vedere revine acestora. INCDIE ICPE-CA își rezervă dreptul de a nu publica acele opinii care sunt considerate dăunătoare în orice forma imaginii site-ului și institutului în general.

×