MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Declaratia de calitate

Misiunea INCDIE ICPE-CA este de a furniza clienților produse / servicii de cea mai înaltă calitate în cercetare, proiectare, dezvoltare, producție, în domeniul materialelor electrotehnice, al aplicațiilor acestora în industrie, tehnologii electrochimice, controlul vibrațiilor, inginerie neconvențională, prin realizarea produselor/serviciilor la timp și într-o manieră care implică metode inovatoare pentru optimizarea costurilor.

Viziunea INCDIE ICPE-CA este de a-și menține poziția de leader în domeniu, în România și de a se dezvolta prin pătrunderea pe piața internațională prin colaborare cu firme și clienți internaționali.

Obiectivul strategic privind politica de calitate al INCDIE ICPE-CA este de a realiza și menține o reputație de calitate, bazată pe o atitudine loială și profesională a fiecărui angajat față de institut.

Fiecare lucrare-proiect trebuie să constituie o recomandare pentru noi și o bază de referință pentru clienții noștri.

Această politică impune satisfacerea continuă a cerințelor principalelor părți implicate: investitori, autorități publice, cercetători, proiectanți, verificatori de proiecte, utilizatori, proprii angajați, asociații profesionale, organisme de reglementare/certificare, precum și ale reglementărilor aplicabile.

Politica de calitate a INCDIE ICPE-CA este de a elabora și implementa un sistem de management al calității, care să răspundă cerințelor atât pe plan local, cât și internațional.

Acest sistem materializează atașamentul nostru pentru spiritul de echipă și respectul pentru toate părțile implicate în realizarea obiectivelor stabilite.

Fiecare angajat al societății noastre este încurajat să urmărească dezvoltarea profesională, printr-o informare continuă, pentru a menține standardul profesional la același nivel cu standardele internaționale.

Voi angaja, prin exemplul meu personal și continuu, resursele necesare pentru a face să fie sigur că această politică este cunoscută, înțeleasă, aplicată și menținută de către toți angajații societății, indiferent de poziția ocupată.

CALITATEA ESTE RESPONSABILITATEA TUTUROR COMPARTIMENTELOR ŞI ANGAJAŢILOR, IAR RĂSPUNDEREA PENTRU IMPLEMENTAREA POLITICII CALITĂŢII ESTE STABILITĂ LA NIVELUL CONDUCERII EXECUTIVE.

Dr. ing. Sergiu NICOLAIE
Director General

SR EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)

×