MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Departament materiale magnetice si aplicatii

Laborator materiale magnetice

Domenii principale de CDI:

I) Materiale magnetice dure
Cercetări pentru reducerea elementelor deficitare (pământuri rare, Co, etc)
Îmbunătăţirea proprietăţilor magnetice ale magneţilor clasici prin modificări de structură
Noi magneţi cu interacţie de spin
Tehnologii emergente de recuperare a magneţilor din deşeuri DEEE aplicaţii ale materialelor magnetice dure

II) Materiale magnetic moi
CDI de noi materiale magnetice micro/nano structurate sau aliaje amorfe
CDI de noi materiale magnetice moi sub formă de micro/nano pulberi utilizabile în fabricaţia aditivă
Aplicaţii ale materialelor magnetice moi

Servicii, produse si tehnologii:

Servicii

REALIZARE SI CARACTERIZARE DE MAGNETI SI PULBERI MAGNETICE
DEBITĂRI MATERIALE MAGNETICE/METALICE
MODELĂRI/SIMULĂRI/PROIECTARI DE CIRCUITE / DISPOZITIVE MAGNETICE
REALIZARE DE MICROFIRE FEROMAGNETICE/METALICE ACOPERITE CU STICLĂ
PROCESARE METALE SI ALIAJE METALICE
TRATAMENTE TERMICE CU / FARA CAMP MAGNETIC
TESTARI CLIMATICE (TEMPERATURA -40÷+180OC, UMIDITATE RELATIVA 10 – 99% RH PENTRU TEMPERATURI MAI MARI DE 200OC )

Produse

MATERIAL FERITIC Ni-Zn CU PIERDERI REDUSE CU APLICAŢII ÎN ELECTRONICĂ ŞI INDUSTRIA DE APĂRARE PENTRU FILTRE ŞI TRANSFORMATOARE DE BANDĂ LARGĂ
MAGNEȚI NANOCOMPOZIȚI PE BAZĂ DE PĂMÂNTURI RARE, MAGNETIC IZOTROPI
MAGNEŢI PERMANENŢI ALNICO
MAGNEŢI PERMANENŢI AGLOMERAŢI PE BAZĂ DE NdFeB
MAGNEŢI SINTERIZAŢI NdFeB CU STABILITATE RIDICATĂ
NANOPULBERI FeCo IZOLATE ELECTRIC
CILINDRU HALLBACH GENERATOR DE CÂMP MAGNETIC ROTAŢIONAL ŞI OMOGEN
CONDUCTOR ELECTRIC AERIAN AUTOPROTECTOR LA DEPUNERILE DE CHICIURĂ ȘI GHEAȚĂ PENTRU LINIILE DE ÎNALTĂ TENSIUNE
PULBERE FLUORESCENTĂ (PDMF) PENTRU CONTROLUL DEFECTOSCOPIC NEDISTRUCTIV AL MATERIALELOR FEROMAGNETICE (METODA UMEDĂ)
PULBERE FLUORESCENTĂ (PDMUF) PENTRU CONTROLUL DEFECTOSCOPIC NEDISTRUCTIV AL MATERIALELOR FEROMAGNETICE (METODA USCATĂ)
PULBERE DE CONTRAST (PDMUC) PENTRU CONTROLUL DEFECTOSCOPIC NEDISTRUCTIV AL MATERIALELOR FEROMAGNETICE (METODA USCATĂ)
ECRANE FLEXIBILE PENTRU PROTECŢIE ELECTROMAGNETICĂ
SCUT ELECTROMAGNETIC PENTRU DOMENIUL MICROUNDELOR SEEM(0.8-10GHz)
ECRAN ELECTROMAGNETIC EEM(50Hz-1MHz)
CUPLAJE MAGNETICE
ELEMENTE DE SECURIZARE CU MICROFIRE FEROMAGNETICE
MICROFIRE IZOLATE ÎN STICLĂ DIN Cu ŞI FeSiB
COMPOZIT MAGNETIC TIP MAGNETITĂ-ZAHARIDĂ PENTRU DIAGNOSTICAREA TUMORILOR MALIGNE (BIOMAG)
ECRAN ELECTROMAGNETIC DIN TESATURA COMPOZITA CU MICROFIRE FEROMAGNETICE CA ELEMENT DE ECRANARE

Tehnologii
PROCEDEU DE SECURIZARE A HÂRTIEI UTILIZÂND MICROFIRE FEROMAGNETICE

×