MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Program NUCLEU

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE: privind desfăşurarea programului NUCLEU:
„Dezvoltarea de echipamente si tehnologii noi pentru valorificarea superioara a resurselor energetice și a materialelor avansate pentru economie”.
Acronim: DETERMINAT PN 2314 anul 2023

RAPORT ANUAL 2023

 

 

Program NUCLEU: „Dezvoltarea de echipamente si tehnologii noi pentru valorificarea superioara a resurselor energetice și a materialelor avansate pentru economie” Acronim: DETERMINAT cod PN 2314; Nr. 42N din 20.01.2023

Afla mai mult »

Program NUCLEU: Materiale si Echipamente inovative pentru Inginerie Electrica. (ElectroEchipaMat) cod PN 18 24, contract 35N/2018

Afla mai mult »

PN18240101 Materiale avansate pentru aplicatii diverse – inginerie electrica, energie, sanatate

PN18240102 Ecotehnologii avansate pentru obtinerea de micro/nanomateriale

PN18240103 Tehnologii avansate de prevenire, decontaminare, reciclare si valorificare superioara a solurilor si iazurilor situate in arii de exploatare cu risc ridicat de poluare chimica si electromagnetica

PN18240201 Sisteme de conversie si stocare eficienta a energiei pentru aplicatii in ingineria electrica

PN18240202 Sisteme de actionare, analiza si control pentru cresterea eficientei energetice a echipamentelor si instalatiilor industriale utilizate in inginerie electrica, mecatronica si fluidica

PN18240203 Cresterea competitivitatii echipamentelor destinate exploatarii durabile a resurselor naturale in scopul transferului tehnologic

PN18240301 Senzori si dispozitive electronice de actuatie realizate pe baza de noi materiale active

PN18240302 Structuri complexe dedicate ecranarii electromagnetice – ecrane cu atenuare controlata pentru spectru extins de frecvente

Schema de realizare a proiectului nucleu

PN18240101 Materiale avansate pentru aplicatii diverse – inginerie electrica, energie, sanatate
● F1. Studiu documentar, stabilirea planului de experimentari, a caracteristicilor de material si a parametrilor tehnologici pentru realizarea ME definite in Ob.1-Ob.5
Termen de predare: 15.05.2018
Rezultate estimate: Studii documentare: 5; pagina web a proiectului, care se actualizeaza periodic.
● F2. Realizarea si caracterizarea ME de materiale avansate obtinute in Ob.1-Ob.5
Termen de predare: 14.09.2018
Rezultate estimate: Modele experimentale (ME): minim 5; Rapoarte de incercari: minim 3; Participari la manifestari tehnico-stiintifice nationale si internationale din domeniul proiectului: minim 1; Lucrari comunicate la manifestari tehnico-stiintifice nationale si internationale din domeniul proiectului: minim 1; Articole stiintifice transmise spre publicare in reviste indexate ISI/BDI: minim 2; Articole stiintifice in curs de publicare/publicate in reviste indexate ISI/BDI: minim 1

PN18240102 Ecotehnologii avansate pentru obtinerea de micro/nanomateriale
● F1. Analiza stadiului actual al cercetării în domeniul producerii de micro/nanomateriale prin eco-tehnologii avansate (metode electrodinamice, sinteza radiochimică, sinteză chimica). Stabilire plan de experimentări pentru obținerea de micro/nanomateriale prin metode electrodinamice, sinteză chimică/ radiochimică.
Termen de predare: 15.04.2018
Rezultate estimate: Studiu documentar
● F2. Experimentări preliminare de obținere de micro/nanomateriale prin sinteză chimică și radiochimică. Testare metode și generatoare pentru obținere de micro/nanomateriale pe cale electrodinamică.
Termen de predare: 15.06.2018
Rezultate estimate: Variante experimentale pentru obtinerea de modele experimentale de micro-nano materiale – minim 3

PN18240103 Tehnologii avansate de prevenire, decontaminare, reciclare si valorificare superioara a solurilor si iazurilor situate in arii de exploatare cu risc ridicat de poluare chimica si electromagnetica
● F1. Studiu privind posibilitatile de colectare, transport si neutralizare a reziduurilor rezultate din activitatea de foraj.
Termen de predare: 15.04.2018
Rezultate estimate: Studiu documentar
● F2. Studiu privind aplicarea campurilor electric si magnetic asupra tesutului vegetal.
Termen de predare: 15.04.2018
Rezultate estimate: Studiu documentar
● F3. Obţinere si depunere de nanomateriale carbonice prin sinteză chimică şi/sau depunere chimică din fază de vapori (CVD) pe substrat de tip screen printed electrode (variante experimentale). Studiu privind monitorizarea pesticidelor in produse horticole sau in mediu prin utilizarea de senzori carbonici electrochimici
Termen de predare: 14.09.2018
Rezultate estimate: Studiu documentar, model experimental, proiect de realizare, procedura.

PN18240201 Sisteme de conversie si stocare eficienta a energiei pentru aplicatii in ingineria electrica
● F1. Studii, modele conceptuale si desene de executie sisteme de conversie si stocare energie. Elaborare model conceptual de stocator de energie in camp magnetic. Modelari numerice. Elaborare desene de executie model experimental stocator de energie in camp magnetic. Sinteza materialelor ceramice pentru electrozii SOFC (catod si anod). Realizarea elementelor componente catod si anod pentru pila de combustie planara
Termen de predare: 15.04.2018
Rezultate estimate: Model conceptual stocator Desene de executie ME. Model Conceptual pila de combustie
● F2. Proiectare sisteme de stocare si conversie energiei. Proiectarea unui model functional de acumulator tip redox flow. Analiza si măsurarea ariilor de panouri PV in situ în parcuri amplasate în regiuni diferite din Romania. Selectarea panourilor PV cu probleme (degradare prematura sau alte tipuri de defecte). Raport privind influenta calității panourilor PV asupra producției realizate. Elaborarea proiect de optimizare a productiei CEF.
Termen de predare: 15.06.2018
Rezultate estimate: Proiect Model Functional; Proiect de optimizare; 1 cerere de brevet; 2 articole BDI,

PN18240202 Sisteme de actionare, analiza si control pentru cresterea eficientei energetice a echipamentelor si instalatiilor industriale utilizate in inginerie electrica, mecatronica si fluidica
● F1. Stabilire soluție constructivă, breviar de calcul, modelare cu element finit și elaborare proiect model experimental de mașină electrică polifazată. Breviar de calcul şi model numeric pentru dezvoltarea algoritmilor de procesare prin metoda de măsurare cu bobine rotitoare.
Termen de predare: 15.04.2018
Rezultate estimate: Breviar de calcul al masinilor polifazate;proiect model experimental de masina electrica polifazata;breviar de calcul pentru postprocesarea datelor masurate cu sistemul de bobine rotitoare; model numeric pentru un electromagnet FAIR caracterizat prin metoda cu bobine rotitoare
● F2. Analiza, modelarea și simularea de configurații posibile pentru realizarea electromagnetului ultrarapid pentru hidraulică digitală. Alegerea soluției constructive a modelului experimental. Concepția, modelarea și simularea soluției constructive a modulului de translație cu acționare piezoelectrică.
Termen de predare: 15.05.2018
Rezultate estimate: Studiu privind analiza si modelarea solutiilor constructive specifice electromagnetilor pentru hidraulica digitala; Studiu privind analiza si modelarea solutiilor constructive specifice modulelor de translatie cu actionare piezoelectrica,
● F3. Proiectarea instalației experimentale pentru studiul amestecurilor bifazice, adaptată pentru măsurători cu tehnica PIV
Termen de predare: 15.06.2018
Rezultate estimate: Documentatia de executie a instalației experimentale pentru studiul amestecurilor bifazice,
● F4. Realizarea instalației experimentale pentru studiul amestecurilor bifazice, adaptată pentru măsurători cu tehnica PIV
Termen de predare: 15.09.2018
Rezultate estimate: Instalație experimentală destinată studiului curgerii bifazice;
● F5. Realizarea modelului experimental de mașină electrică polifazată,
Termen de predare: 14.09.2018
Rezultate estimate: model experimental de mașină electrică polifazată;

PN18240203 Cresterea competitivitatii echipamentelor destinate exploatarii durabile a resurselor naturale in scopul transferului tehnologic

PN18240301 Senzori si dispozitive electronice de actuatie realizate pe baza de noi materiale active
● F1. Studiu teoretic privind teoremele forţelor ponderomotoare în cimp electric si magnetic cu implicarea şi a unor legi de material. Experimentari asupra modului de pompare al nanofluidelor magnetice utilizind campurile electromagnetice. Studiu si experimentari privind sinteza nanofluidelor magnetice cu magnetizatia la saturatie de pina la 100 Gs.
Termen de predare: 15.04.2018
Rezultate estimate: Studiu privind aplicatiile teoremelor fortelor ponderomotoare in camp electric si magnetic la realizarea de de actuatori electromecanici bazati pe structuri neconventionale; Studiu privind modalitati de pompare al nanofluidelor magnetice; Sinteza nanofluidelor magnetice;1 articol BDI,
● F2. Experimentari privind obţinerea de microfire cu temperatura Curie scăzuta, cu utilizare pentru senzori de temperatura in medii agresive chimic si/sau corozive. Analiza proprietatilor semnificative ale materialelor HTS in curent alternativ. Elaborare model conceptual limitator de curent. Experimentari de obtinere a materialelor multiferoice si studiu privind aplicatiile acestora.
Termen de predare: 15.06.2018
Rezultate estimate: Obtinerea de microfire cu temperatura Curie scazuta.Model conceptual de senzor de temperatura cu utilizare in medii agresive chimic. Model conceptual de limitator de curent. Obtinerea de material ceramic multiferoic. Elaborarea unui flux tehnologic. 1 articol BDI ,
● F3. Sintetizarea nanofluidelor magnetice cu magnetizatia la saturatie de pina la 100 Gs. Caracterizarea complexa a nanofluidelor magnetice sintetizate. Proiectarea modelului experimental functional al sistemului inovativ de pompare pentru nanofluide magnetice. Realizarea modelului experimental functional al sistemului inovativ de pompare pentru nanofluide magnetice. Testari preliminare efectuate cu nanofluide magnetice cu diferite magnetizatii la saturatie. Proiectare model experimental senzor de temperatura cu utilizare pentru medii agresive chimic si/sau corozive, pe baza de microfire feromagnetice cu temperatura Curie joasa.
Termen de predare: 15.10.2018
Rezultate estimate: – Sintetizarea nanofluidelor magnetice cu magnetizatia la saturatie de pina la 100 Gs; – Un model experimental functional al sistemului inovativ de pompare pentru nanofluide magnetice; – Un model experimental de senzor de temperatura in medii agresive chimic si/sau corozive;
● F4. – Realizare model experimental senzor de temperatura cu utilizare pentru medii agresive chimic si/sau corozive, pe baza de microfire feromagnetice cu temperatura Curie joasa.
Termen de predare: 15.10.2018;
Rezultate estimate: – Un model experimental de senzor de temperatura in medii agresive chimic si/sau corozive;PN18240302 Structuri complexe dedicate ecranarii electromagnetice – ecrane cu atenuare controlata pentru spectru extins de frecvente

PN18240302 Structuri complexe dedicate ecranarii electromagnetice – ecrane cu atenuare controlata pentru spectru extins de frecvente
● F1. Studiu documentar ecrane electromagnetice compozite/multistrat si transparente optic si aerodinamic
Termen de predare: 15.05.2018
Rezultate estimate: Studiu documentar

Programul NUCLEU Inginerie electrică pentru creșterea competitivității economiei românești, prin inovare EFICIENT cod PN 1611/2016-2017

Afla mai mult »

 

×