MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Comunicarea cu media în 2023

ANUNȚ: Reînnoire autorizație de mediu

Astăzi: 11.01.2023
INCDIE ICPE – CA cu sediul în Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 313, Sector 3, cod postal 030138, tel 021/3467231, solicită de la Agenţia de Protecţie a Mediului reautorizarea de mediu pentru obiectivul INCDIE ICPE – CA amplasat în Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 313, Sector 3, cod postal 030138, care desfasoara urmatoarele activitati:
– Activitatea principala, 7219 – Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie;
– Activitati secundare: 7120 – Activităţi de testări şi analize tehnice, 7211 – Cercetare-dezvoltare in biotehnologie si 7220 – Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste,
INCDIE ICPE – CA detine autorizatia de mediu nr. 126 din 06.03.2013.
Informatii suplimentare, contestatii si sugestii legate de activitatea desfasurata in INCDIE ICPE – CA se pot obtine si depune la Agenţia de Protecţie a Mediului, Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, Bucuresti, cod postal 060841, tel. 021/430.66.77, email: office@arpmbuc.anpm.ro pana la data de 19.01.2023.
Data: 11.01.2023

×