MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Departament sisteme si tehnologii electromecanice

Laborator electromagneti

Principalul domeniu de implicare și expertiză actuală:

Proiectul internațional FAIR – Facility for Antiproton and Ion Research, proiect care vizează realizarea la Darmstadt, în Germania, a unui sistem integrat de acceleratoare de particule destinat cercetărilor de excelență în domeniul fizicii nucleare.

Principalele capabilități și servicii oferite de laborator:

Principalele dotări ale laboratorului

Pachete software:

Mașină de măsurat în coordonate, WENZEL XOrbit 87:

Sistem de măsurări magnetice cu sondă Hall:

 

Aparate pentru măsurări electrice și magnetice

×