MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Conducere

Conducere executivă


Nicolaie Sergiu – Director General (CS I) CV


Chiriță Ionel – Director Tehnic (IDT I) – interimar CV


Pătroi Eros-Alexandru – Director Științific (CS I) – interimar CV


Cîrstea Mariana – Director Economic (ec.)

Băra Adela – Secretar Științific (IDT I) CV

Comitetul de Direcție al INCDIE ICPE-CA

are următoarea componență:

  • Director General – Dr. ing. Nicolaie Sergiu – peședinte
  • Director Tehnic – interimar – Dr. ing. Ionel Chiriță -vicepreședinte
  • Director Ştiinţific – interimar – Dr. ing. Pătroi Eros-Alexandru – membru
  • Director Economic – Ec. Cîrstea Mariana – membru
  • Secretar Ştiinţific – Dr. ing. Băra Adela – membru

 

La ședințele comitetului de direcție pot participa ca invitați șefii de compartimente, șef birou
monitorizare-programe, șef birou juridic, specialiști din institut în funcție de problemele dezbătute.

Reprezentantul SL are calitatea de invitat permanent la ședințele Comitetului de Direcție.

 Consiliul Științific al INCDIE ICPE-CA

 

Ionel Chiriță Dr. ing. , Preşedinte al Consiliului Ştiinţific

Director Tehnic (interimar)

Eduard Marius Lungulescu Dr. chim., Vicepreşedinte al Consiliului Ştiinţific
Sergiu Nicolaie Dr. ing., Membru – Director General
Eros-Alexandru Pătroi Dr. ing. fiz., Membru – Director Științific (interimar)
Adela Băra Dr. ing., Membru – Secretar Ştiinţific
Wilhelm Kappel Prof. dr. fiz., Membru
Cristina-Antonela Banciu Dr. ing., Membru
Florentina Bunea Dr. ing., Membru
Rareș-Andrei Chihaia Dr. ing., Membru
Gabriela Cîrciumaru Dr. ing., Membru
Mirela Maria Codescu Dr. ing., Membru
Gabriela Hristea Dr. ing., Membru
Cristinel Ioan Ilie Dr. ing., Membru
Magdalena Valentina Lungu Dr. ing., Membru
Eugen Manta Dr. ing., Membru
Delia Pătroi Dr. ing., fiz., Membru
Marius Popa Dr. ing., Membru
Gimi Aurelian Rîmbu Dr. ing., Membru
Violeta Tsakiris Dr. ing., Membru
Emil Tudor Dr. ing., Membru
Georgeta Velciu Dr. ing., Membru
Paula Angheliță Dr. ing., Membru, Secretar Consiliu Ştiinţific din 27.02.2023

Conducere departamente și laboratoare CD

Nume și prenume Laborator / Departament
Dr. Ing. BĂDIC Mihai (CS I) Laborator Încercări Electrice de Curenți Intenși în Regim Tranzitoriu
Dr. Ing. MARIN Marcel Dorian (CS I) Laborator Sisteme Fotovoltaice
Dr. Ing. MORARI Cristian (CS III) Laborator Compatibilitate Electromagnetică
Dr. Ing., Fiz. PĂTROI Delia (CS I) Laborator Încercări Fizico-Chimice
Dr. Ing. MANTA Eugen (IDT I) Departament Materiale Magnetice și Aplicații
Dr. Ing. IORGA Alexandru (CS III) Laborator Materiale Magnetice
Gl.Bg.(r), Dr. Ing. POPESCU Mircea (Consilier Tehnic) Laborator Aplicații cu Materiale Magnetice
Dr. Ing. LUNGU Magdalena Valentina (CS I) Departament Materiale Metalice, Compozite și Polimerice
Dr. Ing. LUCACI Mariana (CS I) Laborator Materiale Metalice
Dr. Ing. LUNGULESCU Eduard Marius (CS II) Laborator Radiochimie și Materiale Polimerice
Drd. Ing. Fiz. IORDACHE Iulian (IDT I) Departament Materiale Carbo-Ceramice
Dr. Ing. BANCIU Cristina-Antonela (IDT I) Laborator Materiale Carbonice
Dr. Ing. VELCIU Georgeta (IDT I) Laborator Materiale Ceramice
Dr. Ing., Fiz. PĂTROI Delia (CS I) Departament Caracterizări Materiale și Produse pentru Inginerie Electrică și Energetică
Dr. Ing., Fiz. PĂTROI Delia (CS I) Laborator Caracterizări Fizico-Chimice
Dr. Chim. CUCOȘ Andrei (CS II) Laborator Analiza Comportării Termice a Produselor și Materialelor
Dr. Ing. CÎRCIUMARU Gabriela (CS I) Departament Surse Regenerabile și Eficiență Energetică
Dr. Ing. BUNEA Florentina (CS I) Laboraror Surse Regenerabile de Energie
Dr. Ing. TUDOR Emil (CS II) Laborator Mașini și Acționări Electrice
Dr. Ing. ILIE Ioan Cristinel (CS I) Departament Sisteme și Tehnologii Electromecanice
Dr. Ing. TĂNASE Nicolae (CS III) Laborator Electromagneți
Dr. Ing. ILIE Ioan Cristinel (CS I) Laborator Microprelucrări și Prototipare Rapidă
Ing. LIPCINSKI Daniel (IDT II) Laborator Fotogrammetrie și Vibroacustică
Dr. Fiz. DOBRIN Ion Departament Inginerie Electrică Neconvențională
Dr. Ing. PÎSLARU-DĂNESCU LUCIAN (CSI) Laborator Senzori/Actuatori și Harvesting Energetic
Dr. Fiz. DOBRIN Ion Laborator Supraconductiblitate Aplicată
Dr. Ing. RÎMBU Gimi Aurelian (CS I) Departament Mediu/Energie și Schimbări Climatice
Dr. Ing. MATEESCU Carmen (IDT I) Laborator Biochimie și Bioresurse
Dr. Ing. HRISTEA Gabriela (CS I) Laborator Electrochimie
×