MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Departament inginerie electrica neconventionala

Laborator senzori, actuatori si harvesting energetic

Direcții principale de cercetare actuale și de perspectivă:

A. Senzori

B. Actuatori

 

C. Dispositive tip harvesting energetic utilizând surse reziduale de energie din mediul înconjurator
D. Aplicații ale nanofluidelor magnetice în inginerie electrică:

E. Electronica aplicată

×