MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Departament materiale metalice compozite si polimerice

Laborator materiale metalice

Direcții principale de CDI

Cercetare industrială (CI) și dezvoltare experimentală (DE) de materiale metalice si compozite avansate noi inovative si/sau imbunatatite pentru aplicaţii in domenii prioritare;
Cercetare aplicativă (CI și DE) în domeniul materialelor avansate şi componentelor pentru energie, inginerie electrică/electrotehnică, aplicaţii speciale şi/sau de mediu;
Dezvoltarea de cercetări interdisciplinare în domeniul funcţionalizării suprafeţelor metalice şi studiul proprietăţilor la interfaţă;
Eco-nano/micro tehnologii si tehnologii emergente de realizare noi materiale avansate

Servicii

Materiale, produse si tehnologii

Infrastructura de cercetare

×