MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Reviste interne

Initiation into the Scientific Research

Lucrarea reprezintă traducerea în engleză a cursului de inițiere în cercetarea științifică destinat membrilor (elevi de liceu) Centrului Alexandru Proca din cadrul INCDIE ICPE CA.

De mentionat că peste 65 de elevi au trecut paragul acestui Centru de excelență.Cursul prezintă elementele principale ale cercetarii științifice , menționînd o istorie scurtă a cercetării științifice, modul cum se efectuează o documentare, modul de abordare a unei teme de cercetare, tipurile de cercetare aplicativă și fundamentală, cum se efectueaza o diseminare, etc.

Fiecare capitol include si un numar de întrebări sau proble în scopul de fixare a cunoștințelor.

Este destinat elevilor de liceu, studenților dar și tinerilor cercetatori.

 

LUCRĂRILE SESIUNII DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE ”ISTORIA ȘI FILOZOFIA ȘTIINȚEI”

×