MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Sistem modular integrat şi tehnologie pentru ecranare electromagnetică a incintelor în gama 100kHz-18GHz

– Invitație WORKSHOP DE ȊNCHIDERE PROIECT POC(„pdf) – 26 noiembrie 2021;

– Program WORKSHOP DE ȊNCHIDERE PROIECT POC – 26 noiembrie 2021;

– invitație workshop – 24 februarie 2017, ora 10:00am

– anunț colaborare 08.12.2020

 

Descarca PDF

 

AXA PRIORITARĂ 1 – CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI INOVARE (CDI) ÎN SPRIJINUL COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE ŞI DEZVOLTĂRII AFACERILOR

ACŢIUNEA 1.2.3 – PARTENERIATE PENTRU TRANSFER DE CUNOŞTINṬE

Ecranarea electromagnetica, ca subdomeniu al compatibilitatii electromagnetice, are in esenta trei scopuri principale:
a) asigurarea functionalitatii aparaturii electrice/electronice si de telecomunicatie in conditii de siguranta, astfel incat nivelul maxim de emisivitate al „perturbatorului” sa nu se intersecteze cu nivelul cel mai sensibil al susceptibilitatii receptorului;
b) protectia mediului bilogic, a omului in speta, in privinta efectelor nocive pe care le pot avea campul electric, campul magnetic, respectiv campul de radiofrecventa, care pot depasi un anumit nivel de intensitate, prevazut in normative;
c) securitatea stocarii, prelucrarii si transmiterii informatiei pe cale electronica/electromagnetica – aplicatii specifice atat pentru firmele care presupun un grad sporit de confidentialitate, cat si pentru armata si servicii secrete (siguranta nationala). Nu in ultimul rand, desi cu o arie de aplicatie mai restransa trebuie mentionata aplicatia referitoare la actiunile antiteroriste, atunci cand agresorul concepe declansarea unor dispozitive explozive prin radiatie electromagnetica (radio).
Incadrarea proiectului la Securitate sectiunea Infrastructuri si servicii critice (creşterea rezilienţei si reducerii vulnerabilităţii sistemelor „Smart-Grid”; protecția sistemelor de control industrial; securitatea informatică a infrastructurilor şi serviciilor critice; sistemele de intelligence) se face in conformitate cu acest scop al ecranarii electromagnetice, desi realizarea lui poate presupune si aplicarea in celelalte doua domenii de aplicare (sanatate si industrie electrica si electronica).
Dupa cum se stie in ultimul timp protectia informatiilor stocate si transmise pe cale electronica si respectiv radio, a capatat un rol foarte mare in societatea globalizata din urmatoarele motive principale:
a) cresterea volumului datelor stocate si vahiculate atat in mediul de afaceri (civil) cat si in activitatile de tip guvernamental;
b) diversificarea metodelor de interceptare ilegala a acestor informatii si cresterea sensibilitatii elementelor receptoare;
c) prezenta unui potential element terrorist ca beneficiar al acestor date confidentiale/secrete.
Drept urmare tot mai multe entitati atat civile cat si din sfera administrative/guvernamentala reclama protectie in acest domeniu adica ecranare electromagnetica atat pe cale de conductie cat si pe cale de radiatie. Solutiile clasice de ecranare electromagnetica, desi folosesc materiale si dispozitive performante, sunt tributare unor tehnologii complicate si costisitoare, in special pe partea de ecranare prin radiatie.
Prin acest proiect se urmareste tocmai sensibilizarea IMM-urilor care activeaza direct in domeniu sau in domenii conexe, in vederea accesului la informatii, aparatura, laboratoare dedicate, in vederea implementarii tehnologiei noi si performante de catre unitatea de cercetare dezvoltare.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeana prin FEDR
Investim în dezvoltare durabilă
Cod My SMIS: 105566
ID: P-40-311
Durata proiectului: 48 luni
Valoare totală a proiectului: 9.070.631 lei
Valoare eligibilă nerambursabilă acordată din FEDR: 6.934.632,25 lei
Valoare eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul naţional: 1.348.492,75 lei

Despre proiect

Solutia propusa in actualul proiect este o tehnologie noua, studiata in cadrul unitatii INCDIE ICPE-CA pe baza bogatei experiente pe care institutul o are in domeniul EMC (ecranare electromagnetica).
Solutia tehnologica noua consta in proiectarea, construirea si testarea unor elemente modulare (panouri ecranate), adaptive si a unor elemente de circuit (alimentare energie electrica, transmisie de date etc.) corespunzatoare care sa permita o ecranare performanta, adaptiva a incintelor gata construite cat si a celor aflate in stadiul de proiect, urmarindu-se performanta tehnica cat si reducerea substantiala a costurilor.
Pentru derularea proiectului au fost prevazute activitati de tip A, B, C, D si E. Activitatile de tip A sunt dedicate diseminarii activitatii de cercetare dezvoltare a solicitantului in domeniul compatibilitatii electromagnetice, in speta ecranarea electromagnetica a incintelor deja construite sau aflate in stadiul de proiect si de asemenea, in vederea atragerii de parteneri din zona IMM-urilor, in vederea colaborarii pentru acces la instalatiile si echipamentele aflate in dotarea unitatii de cercetare dezvoltare si pentru realizarea transferului de cunostinte. De asemenea, se are in vedere punerea la punct /transferul unei tehnologii noi, originale pentru ecranarea incintelor. Activitatile de tip B sunt dedicate accesului la facilitatile si echipamentele de cercetare/incercari de laborator in domeniul ecranarii electromagnetice. In INCDIE ICPE-CA exista un laborator de Compatibilitate Electromagnetica dotat cu o camera anechoica si aparatura electrica/electronica de specialitate si anume: generator de semnal 9kHz- 40GHz, amplificatoare 9kHz – 18GHz, antene de camp electric, antene de camp magnetic, analizor de semnal 250kHz – 26GHz, celula GTEM 0DC-18GHz).
Activitatile de tip C sunt dedicate testarii si certificarii materialelor si solutiilor tehnologice promovate de actualul proiect, atat pentru solutiile de ecranare a perturbatiilor radiate, cat si a perturbatiilor conduse.
Activitatile de tip D sunt dedicate cercetarii industriale si dezvoltarii experimentale pentru transferul unei tehnologii noi, performante in domeniul ecranarii electromagnetice. Aceste activitati se refera in mod expres la obiectivul general, respectiv la obiectivele specifice ale proiectului.
Activitatile de tip E se refera la implementarea, monitorizarea si diseminarea rezultatelor proiectului.
Proiectul SITEM promoveaza excelent specializarea inteligenta intr-un mod creativ si eficient prin urmatoarele cai:
1. actioneaza intr-un domeniu de varf atat din punct de vedere stiintific si tehnic, intrucat compatibilitatea electromagnetica este intr-o dezvoltare continua in societatea actuala globalizata;
2. activeaza intr-un domeniu multidisciplinar/interdisciplinary intrucat CEM implica electronica si ingineria electrica in general, electrodinamica clasica (interactiunea campului electromagnetic cu substanta), stiinta materialelor etc.;
3. este rezultatul unor cercetari anterioare in cadrul INCDIE ICPE-CA, bazandu-se pe o idee originala de tehnologie care simplifica mult ecranarea electromagnetica a incintelor, evident cu costuri mult reduse;
4. implica materiale si tehnologii performante de ultima generatie;
5. poate face obiectul unor brevete care sa certifice proprietatea intelectuala;
6. ideea originala promovata in proiect reprezinta o noutate tehnologica pe plan mondial, cu toate avantajele economice care decurg de aici.

BROSURA WORKSHOP-ului DE LANSARE A PROIECTULUI (*pdf)

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este de a realiza un transfer de cunoştinţe în domeniul ecranării electromagnetice prin dezvoltarea unei tehnologii noi, performante, cu reale îmbunătăţiri şi reduceri de costuri pentru ecranarea electromagnetică a incintelor (camere, clădiri) deja existente sau în construcţie în domeniul 100kHz – 18GHz, prin colaborare între instituţia de cercetare şi întreprinderile interesate pentru dezvoltarea competitivităţii economice.

Obiective derivate:
– Cercetarea, proiectarea şi realizarea în colaborare/prin transfer tehnologic a unor elemente modulare adaptive, pentru ecranarea electromagnetică prin radiaţie în gama 100kHz – 18GHz;
– Cercetarea, proiectarea şi realizarea în colaborare/prin transfer tehnologic a unor elemente modulare transparente optic şi cu SEdB = 60 – 100dB pentru înlocuirea ferestrelor incintelor care reclamă ecranarea electromagnetică în gama 100kHz – 18GHz;
– Transfer de cunoştinţe în vederea realizării de structuri electrice/circuite adecvate adaptive (alimentări de putere, transmisii de date etc.) în vederea asigurării condiţiilor de ecranare electromagnetică în domeniul perturbaţiilor conduse în gama 100kHz – 18GHz;
– Asistenţă tehnică pentru validarea experimentală a elementelor modulare adaptive dedicate ecranării electromagnetice a incintelor deja existente sau în construcţie în gama specificată;
– Asistenţă tehnică pentru procedura de etalonare şi certificare prin tehnologie pentru sistem modular adaptiv pentru sistem modular adaptiv de ecranare electromagnetică în gama specificată.
Realizarea tuturor obiectivelor specificate se bazează pe o expertiză tehnică şi ştiinţifică a unităţii de CD aşa cum se va demonstra în continuare cât şi pe o experienţă în colaborarea prin proiecte concrete în domeniu între unitatea de CD şi colaboratori.

Rezultate

Activităţi de tip A – Activităţi pentru stimularea transferului de cunoştinţe

A.1. Identificarea şi formularea ofertei de expertiză şi rezultate a organizaţiei de cercetare

● Un atelier de lucru – în derulare;
● Contactarea a min 5 IMM uri cu activitati specifice – realizat;
● Elaborarea a 3 oferte cu serviciile de interes pentru IMM-uri, ce urmeaza a fi transferate – realizat.

A.2. Asistenţă directă acordată întreprinderilor pentru identificarea din oferta de expertiză disponibilă a organizaţiei de cercetare, ce se potrivesc cu nevoile şi cerinţele IMM-urilor 
● Asistenta tehnica acordata IMM -urilor– min 2 – realizat;
● Protocoale de asistenta tehnica directa; min 2 – realizat;

A.3. Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile sau de evenimente tematice

● Planuri tematice: 2; realizat;
● Mese rotunde: 2 – realizat – 3 aprilie 2017, 6 iulie 2017 la sediul INCDIE ICPE-CA;
● Workshop-uri 2; – realizat – workshop 24 februarie 2017, 03 august 2018l, la sediul INCDIE ICPE-CA;
● Pliante, CD-uri de promovare, postere – realizat;

A.5. Identificarea de noi potenţiali beneficiari ai transferului de cunoştinţe, inclusiv prin solicitarea unor servicii ale unor centre de transfer.

● Studiu de piață:  realizat;
● Contacte noi in vederea transferului de cunostinte si acces la facilitatile de cercetare: 3 – realizat;

Activităţi de tip B – Activităţi privind accesul întreprinderilor la facilităţile, instalaţiile, echipamentele organizaţiei de cercetare

B.1. Acces la infrastructură/ laboratoare/echipamente CD

● Contracte cu IMM: min. 1 – realizat;
Beneficiar OICPE
Denumire contract: ACCES LA APARATURA EMC (GENERATOR DE SEMNAL SI AMPLIFICATOARE RF DE PUTERE 50 W IN GAMA 9 kHz – 18 GHz)
Valoare: 22.188 lei

B.2. Accesare bănci de date şi biblioteci tehnico-științifice

● Contracte cu IMM: min. 1
– beneficiar BEIA CONSULT INTERNATIONAL;
Denumire contract: Accesare bănci de date și biblioteci tehnic-științifice privind ecranarea electromagnetică a incintelor construite;
Valoarte: 69.000 lei

B.3. Inchiriere de spații de lucru pentru activitățile întreprinderii.

● Contracte cu IMM: min. 1 – realizat;
Beneficiar OICPE
Denumire contract: INCHIRIERE SPATIU TEHNOLOGIC (CAMERA ANEHOICA) PENTRU INCERCARI DE COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA IN GAMA 100 kHz – 18 GHz)
Valoare: 21.768 lei

Activităţi de tip C – Activităţi de transfer de abilităţi/competenţe CD şi de sprijinire a inovării

C.1. Activităţi de cercetare industrială şi/sau dezvoltare experimentală contractuale, executate pentru şi în numele întreprinderii

● Baza de date pentru standarde in domeniul ecranarii electromagnetice: 1
● Contracte cu IMM privind sistemul modulat si tehnologia pentru ecranarea electromagentica a incintelor in gama 100kHz-18GHz. min 1 – realizat;
1) Beneficiar Electromagnetica SA
Denumire contract: SISTEME SI TEHNOLOGII PENTRU ECRANAREA ELECTROMAGNETICA A INCINTELOR – IMUNITATE LA PERTURBATII CONDUSE – IN GAMA 100 kHz – 18 GHz (LAMPI CU LED SI LINII CU ILUMINAT PUBLIC DIN ROMANIA)
Valoare: 72.000 lei

2) Beneficiar OICPE
Denumire contract: METODOLOGIE DE ÎNCERCARE ESD, EXECUȚIE ȘI VALIDARE STAND PENTRU DETERMINAREA IMUNITAȚII LA DESCĂRCĂRI ELECTROSTATICE A ECHIPAMENTELOR ELECTRICE
Valoare: 98.670 lei

● Raport tehnic ( teste si masuratori privind eficacitatea ecranarii electromagnetice a incintelor in gama 100kHz-18GHz) min 1.

C.4. Servicii de etichetare de calitate, testarea şi certificarea calităţii furnizate de organizaţia de cercetare.

● Contracte de masuratori de camp electromagnetic cu evidentierea posibilitatilor de etalonare in vederea determinarii incertitudinii de masura aferente: min. 1
● Raport de masuratori: min 1

Activităţi de tip D – Activităţi de cercetare industrială şi/sau dezvoltare experimentală realizate în colaborare efectivă cu o întreprindere

D.1. Cercetare industrială realizată în colaborare efectivă cu o întreprindere

● Contract ICPE-CA- OICPE SRL nr. 390/2019
„Studii, teste si incercari pentru validarea solutiei constructive privind noua tehnologie de ecranarea incintelor, la radiaţia electromagnetică, în gama 100kHz – 18GHz”,
Valoare 1.800.000 lei

● Contract ICPE-CA- BEIA CONSULT INTERNATIONAL  SRL nr. 1929/2019
„Studii, metode și teste privind asigurarea compatibilității  electromagnetice, a cablurilor electrice, de semnal și de date aferente incintei ecranate”, acronim CEMES,
Valoare 1.000.000 lei

● Contract cu IMM min 1
Beneficiar SC COMPOZITE SRL BRAȘOV
Denumire contract: TEHNOLOGIE ORIGINALĂ, MODULARĂ ȘI ADAPTATIVĂ PENTRU ECRANAREA INCINTELOR, CLĂDIRILOR LA RADIAȚIE ELECTROMAGNETICĂ ÎN GAMA 100kHz – 18GHz
Valoare: 1.800.000 lei

● Elaborarea unei tehnologii noi, originale, modulare si adaptiva pentru ecranarea incintelor / cladirilor la radiatia electromagnetica in gama 100kHz- 18GHz:
– Studiu /proiect: 1;
– Documentatie de executie: 1;
– Model experimental/demonstrator: 1

D.2. Dezvoltare experimentală realizată în colaborare efectivă cu o întreprindere.

● Contracte cu IMM :min 1
● Activitatile de dezvoltare experimentala cuprind teste si incercari in spatiu liber si camera anechoica pentru incinte simulate de dimensiuni mici si medii in vederea validarii solutiilor constructive privind noua tehnologie de ecranare electromagnetica propusa in proiect.
● Metodologie de testare: 1
– Raport de incercari: 1

Activităţi de tip E – Management de proiect (inclusiv informare şi publicitate privind proiectul)
E1. Management general proiect
E2. Management tehnic
E3. Managementul riscurilor
E4. Managementul de informare şi publicitate
E5. Monitorizarea financiară a proiectului
E6. Monitorizarea juridică a proiectului.

INDICATORI AI PROIECTULUI

Indicatori de realizare Valoare la începutul perioadei de implementare a activităţilor proiectului Valoare la sfârşitul perioadei de implementare a activităţilor proiectului
Număr de contracte încheiate cu întreprinderi mici şi mijlocii 1 3
Număr de contracte de colaborare CD încheiate cu întreprinderi 0 2
Număr de licenţe acordate întreprinderilor 0 1
Valoarea totală a cheltuielilor private atrase prin contractele cu întreprinderi 0 730006
Număr de publicaţii ştiinţifice împreună cu întreprinderile, ca urmare a contractelor cu acestea 0 2
Număr de noi locuri de muncă pentru cercetători create la solicitant ca urmare a proiectului 0 2
Cereri de brevete rezultate din proiect 0 2
Indicatori de rezultat Valoare la începutul perioadei de implementare a activităţilor proiectului Valoare la sfârsitul perioadei de durabilitate
Număr de întreprinderi mici şi mijlocii (entităţi legale distincte) cu care solicitantul a cooperat 2 4

Grup tinta

Beneficiarii directi ai proiectului se impart in trei categorii:
– Firme de constructii/amenajari care vor atrage beneficiarii transferului de tehnologie care, in cadrul proiectului, beneficiaza de transfer de cunostinte in domeniu pentru implementarea noii metodologii adaptive;
– Firme din domeniile inginerie electrica/electronica/telecomunicatii ca parteneri atrasi care pot fi, de asemenea, beneficiarii transferului de cunostinte urmarindu-se in special promovarea in randul specialistilor a acestei tehnologii noi de ecranare, impreuna cu cele mai noi materiale existente pe piata internationala;
– Beneficiari directi de perspectiva (clienti) care vor beneficia efectiv de noua tehnologie adaptiva ce permite ecranarea electromagnetica a incintelor/cladirilor deja construite sau care se afla in stadiul de proiect cu costuri reduse.
Acesti beneficiari pot fi din zona stocarii si transmiterii informatiei (incadrarea de baza a proiectului) dar si din zona aplicatiei industriale si sanatate (protectia omului la radiatiile electromagnetice camp electric, camp magnetic sau camp de radiofrecventa).

PROCEDURA DE SELECȚIE A ÎNTREPRINDERILOR (*PDF)

ANEXA LA PROCEDURA DE SELECȚIE (*PDF)

Activităţi

Activităţi de tip A – Activităţi pentru stimularea transferului de cunoştinţe
A.1. Identificarea şi formularea ofertei de expertiză şi rezultate a organizaţiei de cercetare
A.2. Asistenţă directă acordată întreprinderilor pentru identificarea din oferta de expertiză disponibilă a organizaţiei de cercetare, ce se potrivesc cu nevoile şi cerinţele IMM-urilor
A.3. Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile sau de evenimente tematice
A.5. Identificarea de noi potenţiali beneficiari ai transferului de cunoştinţe, inclusiv prin solicitarea unor servicii ale unor centre de transfer.

Activităţi de tip B – Activităţi privind accesul întreprinderilor la facilităţile, instalaţiile, echipamentele organizaţiei de cercetare
B.1. Acces la infrastructură/ laboratoare/echipamente CD
B.2. Accesare bănci de date şi biblioteci tehnico-științifice
B.3. Inchiriere de spații de lucru pentru activitățile întreprinderii

Activităţi de tip C – Activităţi de transfer de abilităţi/competenţe CD şi de sprijinire a inovării
C.1. Activităţi de cercetare industrială şi/sau dezvoltare experimentală contractuale, executate pentru şi în numele întreprinderii
C.3. Cercetări de piaţă realizate de organizaţia de cercetare pentru întreprinderi
C.4. Servicii de etichetare de calitate, testarea şi certificarea calităţii furnizate de organizaţia de cercetare.

Activităţi de tip D – Activităţi de cercetare industrială şi/sau dezvoltare experimentală realizate în colaborare efectivă cu o întreprindere
D.1. Cercetare industrială realizată în colaborare efectivă cu o întreprindere
D.2. Dezvoltare experimentală realizată în colaborare efectivă cu o întreprindere.

Activităţi de tip E – Management de proiect (inclusiv informare şi publicitate privind proiectul)
E1. Management general proiect
E2. Management tehnic
E3. Managementul riscurilor
E4. Managementul de informare şi publicitate
E5. Monitorizarea financiară a proiectului
E6. Monitorizarea juridică a proiectului.

INDICATORI AI PROIECTULUI

Indicatori de realizare Valoare la începutul perioadei de implementare a activităţilor proiectului Valoare la sfârşitul perioadei de implementare a activităţilor proiectului
Număr de contracte încheiate cu întreprinderi mici şi mijlocii 1 3
Număr de contracte de colaborare CD încheiate cu întreprinderi 0 2
Număr de licenţe acordate întreprinderilor 0 1
Valoarea totală a cheltuielilor private atrase prin contractele cu întreprinderi 0 730006
Număr de publicaţii ştiinţifice împreună cu întreprinderile, ca urmare a contractelor cu acestea 0 2
Număr de noi locuri de muncă pentru cercetători create la solicitant ca urmare a proiectului 0 2
Cereri de brevete rezultate din proiect 0 2
Indicatori de rezultat Valoare la începutul perioadei de implementare a activităţilor proiectului Valoare la sfârsitul perioadei de durabilitate
Număr de întreprinderi mici şi mijlocii (entităţi legale distincte) cu care solicitantul a cooperat 2 4

Contacte

1. Bădic Mihai – Manager proiect – tel: 021 346 72 31; fax: 021 346 82 99; email: mihai.badic@icpe-ca.ro
2. Pintea Jana – Manager de calitate – jana.pintea@icpe-ca.ro
3. Alecu Georgeta – Manager de mediu – georgeta.alecu@icpe-ca.ro
4. Iosif Gabriela – Manager comunicare – gabriela.iosif@icpe-ca.ro
5. Hender Clara – Manager economic – clara.hender@icpe-ca.ro

INCDIE ICPE – CA (ICPE – Cercetari Avansate)

Adresa: Splaiul Unirii, Nr. 313, Sector 3, 030138, Bucuresti, Romania,
Tel: +40-21-346.72.31; +40-21-346.72.35; +40-21-346.82.97;
Fax: +40-21-346.82.99;
E-mail: office@icpe-ca.romarketing@icpe-ca.ro.

Media

Anunț lansare POC(„pdf) – ADEVĂRUL – 30 noiembrie 2018;

Anunț POC TIP – G – ROMANIA LIBERA – 14 iunie 2018;

Anunț POC TIP – G – LIBERTATEA – 15 iunie 2018;

Ecrane electromagnetice, realizate de ICPE-CA
Duminică, 26 Februarie 2017

Ecrane electromagnetice care vor ţine departe radiaţiile vor putea fi realizate de specialiştii ICPE-CA în cadrul proiectului de cercetare finanţat cu fonduri europene ,,Sistem modular integrat şi tehnologie pentru ecranare electromagnetica a incintelor in gama 100kHz-18GHz,,.
Proiectul este unul adresat colaborării cu IMM- uri de profil şi vizează transfer de cunoștințe (fara obligatii financiare) prin asistență directă pentru a ajuta întreprinderile, accesul întreprinderilor la analize, testări, experimente, echipamentele de cercetare , Cercetare-dezvoltare realizată în colaborare efectivă cu o întreprindere.
Ecranarea electromagnetica are ca scopuri principale asigurarea functionalitatii aparaturii electrice/electronice compatibilitatii electromagnetice, protecţia mediului biologic, securitatea stocarii, prelucrarii si transmiterii informatiei pe cale electronica/electromagnetica . GOODAGENCY

goodagency.ro

Comunicat de presă – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA
marţi, 21 Feb 2017

Prin prezenta avem plăcerea de a vă aduce la cunoștință că Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA va organiza primul workshop din cadrul proiectului POC G „Sistem modular integrat și tehnologie pentru ecranare electromagnetică a incintelor în gama 100kHz-18GHz” – SITEM, AXA PRIORITARĂ 1 – CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI INOVARE (CDI) ÎN SPRIJINUL COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE ȘI DEZVOLTĂRII AFACERILOR, ACȚIUNEA 1.2.3, PARTENERIATE PENTRU TRANSFER DE CUNOȘTINȚE.
Evenimentul va avea loc vineri, 24 februarie 2017, la sediul INCDIE ICPE-CA din Splaiul Unirii 313, sector 3, corp J, etaj 3, Sala de Conferințe, începând cu ora 10.00.
Manifestarea organizată sub patronajul Ministerului Cercetării și Inovării, ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE, va avea un caracter științific deosebit, concretizat prin participarea a numeroase entități din mediul științific și din industrie.
Totodată, workshop-ul va reprezenta o oportunitate de întâlnire a unor specialiști din domeniul compatibilității și ecranării electromagnetice din cadrul unor institute de cercetare, din mediul academic, oameni de afaceri, investitori sau furnizori de servicii și echipamente din domenii conexe. De asemenea, evenimentul va fi un excelent prilej de prezentare a ofertei de servicii și oportunități pentru IMM-uri ce se vor materializa prin implementarea proiectului amintit.
În cadrul workshop-ului se vor dezbate aspecte din următoarele domenii de interes:
1. oferte de servicii și de furnizare studii, standuri și echipamente specifice în domeniul compatibilității/ecranării electromagnetice;
2. oportunități de colaborare între ICPE-CA și entități interesate (IMM-uri) în domeniile specificate, pe bază de contracte directe.

Cu deosebită considerație,
Director General,
Dr. ing. Sergiu NICOLAIE

Ecranarea electromagnetică – o problemă rezolvată de ICPE-CA

Institutul ICPE-CA a făcut public vinerea trecută un proiect care pregătește o soluție de ecranare electromagnetică a clădirilor – Sistem modular integrat și tehnologie pentru ecranarea electromagnetică a incintelor.
Soluția oferită de ei este o premieră mondială care oferă posibilitatea ecranării cu un fel de panouri prefabricate, pentru incintele deja construite care nu au fost proiectate ca fiind izolate electromagnetic. În anul 2012, Institutul de Fizica Laserilor și a Plasmei, de la Măgurele solicita specialiștilor din ICPE-CA să găsească o soluție pentru a ecrana camera laserului de 1 Petta Watt, care tocmai ce fusese construită. Deși pereții incintei sunt de aproape 2 metri grosime, aceștia nu sunt suficient de ”opaci” pentru undele electromagnetice de foarte mare putere care se creează în momentul descărcării laserului. Problema a fost rezolvată, și mai mult decât atât, cercetătorii au elaborat un proiect prin care pun la punct o soluție capabilă să ecraneze orice fel de incintă.

radioromaniacultural.ro

Institutul Naṭional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA va organiza primul workshop din cadrul proiectului POC G “Sistem modular integrat şi tehnologie pentru ecranare electromagneticǎ a incintelor ȋn gama 100kHz-18GHz–SITEM”, AXA PRIORITARĂ 1 – CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ SI INOVARE (CDI) ÎN SPRIJINUL COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE ṢI DEZVOLTĂRII AFACERILOR, ACŢIUNEA 1.2.3, PARTENERIATE PENTRU TRANSFER DE CUNOṢTINŢE.

Evenimentul va avea loc vineri, 24 februarie 2017, la sediul INCDIE ICPE-CA din Splaiul Unirii 313, sector 3, corp J, etaj 3, Sala de Conferinṭe, începând cu ora 10.00.
Manifestarea organizată sub patronajul Ministerului Cercetării şi Inovării, ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE, va avea un caracter ṣtiinṭific deosebit, concretizat prin participarea a numeroase entităṭi din mediul ṣtiinṭific ṣi din industrie.
Totodată, workshop-ul va reprezenta o oportunitate de întâlnire a unor specialiṣti din domeniul compatibilităṭii ṣi ecranării electromagnetice din cadrul unor institute de cercetare, din mediul academic, oameni de afaceri, investitori sau furnizori de servicii ṣi echipamente din domenii conexe. De asemenea, evenimentul va fi un excelent prilej de prezentare a ofertei de servicii ṣi oportunităṭi pentru IMM-uri ce se vor materializa prin implementarea proiectului amintit.
În cadrul workshop-ului se vor dezbate aspecte din următoarele domenii de interes:
1. oferte de servicii ṣi de furnizare studii, standuri ṣi echipamente specifice în domeniul compatibilităṭii/ecranării electromagnetice;
2. oportunităṭi de colaborare între ICPE-CA ṣi entităṭi interesate (IMM-uri) în domeniile specificate, pe bază de contracte directe.

adpres.netwebpr.romarketwatch.ro amosnews.ro/comunicatedepresa.com.romarketingromania.rogoodagency.ro 

Interviu Radio Romania Cultural Dr.ing. Mihai Badic, directorul proiectului ”Sistem modular integrat si tehnologie pentru ecranare electromagnetica a incintelor in gama 100kHz-18GHz – SITEM” 

● interviu 2

×