MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Transfer de cunoștințe către mediul privat în domeniul energie având la bază experiența științifică a ICPE-CA – TRANSENERG – Director proiect: dr. ing. Sergiu NICOLAIE

Acţiunea A1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe

Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor

ID / Cod My SMIS: P_40_432 / 105567; Contract nr. 126/16.09.2016

Descarca PDF

www.transenerg.ro

ECHIPA DE MANAGEMENT A PROIECTULUI

Dr. ing. Sergiu NICOLAIE – Director proiect
Dr. ing. Corina BĂBUȚANU – Asistent director de proiect
Dr. ing. Gabriela OPRINA – Manager progres activități tehnice
ec. Mariana CÎRSTEA – Manager economic
Dr. ing. Georgiana MARIN – Manager marketing (Tarife, contracte, achiziții)

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea gradului de transfer al competențelor CDI între Departamentul de Eficiență în Conversia și Consumul de Energie (ECCE) al INCDIE ICPE-CA și mediul privat, în domeniul Energie, Mediu și Schimbări Climatice.
Obiectivele secundare ale proiectului constau în:
* Realizarea şi implementarea în perioada 2016-2021 a unui portofoliu de proiecte de colaborare, servicii / produse / tehnologii al INCDIE ICPE-CA, departamentul de Eficiență în Conversia şi Consumul de Energie (ECCE), cu intreprinderile din domeniul 3. Energie, Mediu şi Schimbări Climatice;
* Creşterea competențelor angajaţilor INCDIE ICPE-CA, departamentul de Eficiență în Conversia şi Consumul de Energie (ECCE), în domeniul transferului de cunoştinţe;
* Crearea şi up-datarea unei baze de date cu servicii/produse/tehnologii pe care INCDIE ICPE-CA (ECCE) le poate oferi;
* Valorificarea potențialului infrastructurilor de CD dobândite sau modernizate începând cu anul 2007 şi asigurarea accesului întreprinderilor colaboratoare la facilităţile, instalaţiile şi echipamentele de cercetare specifice.

PLANUL DE REALIZARE A PROIECTULUI

• Activități de tip A – Activități pentru stimularea transferului de cunoștințe constituite din:
A.1 Identificarea și formularea ofertei de expertiză și rezultate;
A.2 Asistență directă acordată întreprinderilor pentru identificarea din oferta de expertiză ce se potrivește cu nevoile și cerințele lor;
A.3 Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile sau organizarea de evenimente tematice;
A.4. Instruirea personalului organizației de cercetare implicat în activitățile de tip A;
A.5. Identificarea de noi potențiali beneficiari ai transferului de cunoștințe.
• Activități de tip B – Activități privind accesul întreprinderilor la facilitățile, instalațiile, echipamentele organizațiilor de cercetare constituite din:
B.1 Acces la infrastructură/ laboratoare/ echipamente CD.
• Activități de tip C – Activități de transfer de abilități/competențe de cercetare-dezvoltare și de sprijinire a inovării constituite din:
C.1. Activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală contractuale, executate pentru și în numele întreprinderii.
• Activități de tip D – Activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală realizate în colaborare efectivă cu o întreprindere constituite din:
D.1 Cercetare industrială realizată în colaborare efectivă.
• Activități de tip E – Management de proiect (inclusiv informare și publicitate privind proiectul)
E.1 Management tehnic și științific
E.2 Management economic
E.3 Management general de proiect
E.4 Informare și publicitate privind proiectul TRANSENERG

Tabel detaliat cu activitățile incluse în planul de realizare al proiectului

INDICATORI AI PROIECTULUI

REZULTATE ALE PROIECTULUI

COMUNICAT DE PRESĂ

CONTRACTE SUBSIDIARE TIP D

 


Valoarea totală a proiectului: 17.049.512 lei.
Valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR): 11.302.200lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul naţional: 2.197.800 lei.

×