MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

INGIMED XX: Ingineria biomedicală la răscruce de concepte în lume și de generații în România

Sala de Conferințe a INCDIE ICPE-CA
Splaiul Unirii, nr. 313, sector 3, Bucureşti
7 noiembrie 2019, ora 10:00

Invitație 1

Invitatie 2

Program

Comitet stiintific

Acad. Prof. Dr. Mircea IFRIM – Academia de Ştiinţe Medicale

Prof. Dr. Ing. Radu M. NEGOESCU – Federaţia Română de Inginerie Biomedicală / Academia de Ştiinţe Medicale

Prof. Dr. Gheorghe I. MIHALAȘ – Academia de Ştiinţe Medicale, Filiala Timișoara

Dr. Med. Cristina MOCANU – Carpatia Group România

Conf. Dr. Manole COJOCARU – Universitatea “Titu Maiorescu” Bucureşti

Prof. Dr. Sarah Adriana NICA – Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” Bucureşti

Prof. Dr. Fiz. Wilhelm KAPPEL – INCDIE ICPE-CA Bucureşti

Dr. Ing. Georgeta VELCIU – INCDIE ICPE-CA Bucureşti

Ing. Christu ȚÂRDEI – INCDIE ICPE-CA Bucureşti

Dr. Ing. Mircea IGNAT – INCDIE ICPE-CA Bucureşti

Comitetul de organizare

Prof. Dr. Ing. Radu M. NEGOESCU – Federaţia Română de Inginerie Biomedicală / Academia de Ştiinţe Medicale

Dr. Ing. Mircea IGNAT – cercetător științific grad I, INCDIE ICPE-CA București

Ing. Gabriela OBREJA – Serviciul Marketing și Rețea Internă, INCDIE ICPE-CA București

Ing. Ciprian ONICĂ – Serviciul Marketing și Rețea Internă, INCDIE ICPE-CA București

Dr. Ing. Florentina CLICINSCHI – cercetător științific grad III, INCDIE ICPE-CA București

Dr. Ing. Dorinel TĂLPEANU – cercetător științific grad III, INCDIE ICPE-CA București

Dr. Ing. Dorian MARIN – cercetător științific grad II, INCDIE ICPE-CA București

Drd. Ing. Alina DUMITRU – cercetător științific grad III, INCDIE ICPE-CA București

Dr. Gabriela IOSIF – specialist relații publice, Birou Managementul Cunoștințelor și Informațiilor, INCDIE ICPE-CA București

Dr. Ing. Carmen MATEESCU – cercetător științific grad III, INCDIE ICPE-CA București

Instructiuni pentru autori

1. Pentru rezumate vedeți secțiunea: Format rezumate
Titlul lucrării: Times New Roman, 12 pt, boldat, majuscule, centrat

Numele si prenumele autorilor: Times New Roman, 12 pt, boldat, centrat, title case

Date de identificare (institutie, adresa, telefon, fax, e-mail): Times New Roman, 11 pt, title case, italic, centrat

Rezumatul lucrarii: maxim 200 cuvinte, în limba română şi in limba engleza, Times New Roman, 10 pt, italic

Lucrarea propriu-zisa: in limba română şi în limba engleza, redactată in Word, format A4, single, Times New Roman, 11 pt, graficele, tabelele si formulele vor fi inserate in text

Bibliografie: numar, nume si prenume autor, titlul lucrarii, volumul in care a fost publicată, editura, localitatea, anul, numar pagini vizate

Data limită:

08 octombrie 2019 – rezumatul lucrării

25 octombrie 2019 – lucrarea in extenso

Format abstract

Format lucrare extenso

Evenimente similare

Formular de înscriere / înregistrare

Acest formular privește înscrierea preliminară înregistrării, constituind declarația pe onoare a intenției de participare. Acest formular de înscriere trebuie transmis înainte de 18 septembrie 2019 și nu implică transmiterea rezumatului, deși anunțarea (facultativă) unui titlu, ar fi binevenită.
Toate celelalte termene din invitațiile-circulare 1 sau 2, rămân în vigoare.
Reamintim că INGIMED XX nu percepe taxă de participare!

Înregistrarea & transmiterea rezumatului pentru prelegerile invitate sau comunicările libere presupune, de regulă, înscrierea prealabilă a autorilor. Totuși se pot înregistra și participanții neînscriși până la 18 septembrie 2019, cu respectarea cerințelor de timing și redactare din invitațiile-circulare 1 sau 2.
Alternativa la înregistrarea & transmiterea rezumatului prin site-ul Conferinței este adresarea directă a rezumatului către Secretariat prin e-mail, cu datele personale/instituționale complete în mesajul de însoțire a fișierului Word. Rămân valabile instrucțiunile din circulare.

×