MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Nanocompozite antimicrobiene pe bază de spumă poliuretanică pentru aplicații biomedicale, sintetizate prin tehnologie asistată de radiații (Acronim: PuMA)

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2021-0423

Număr contract: 612PED/2022

Finanţare: Bugetul de stat

Denumirea Programului: Programul 2 – Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare, Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare

Domeniu: 5.1 – Sănătate (inclusiv știința medicamentului)

Tipul proiectului: Proiect experimental demonstrativ (PED)

Valoarea totală a contractului: 598.795 lei
Din care, pe surse de finanţare:
Sursa 1 – de la bugetul de stat: 598.795 lei
Sursa 2 – din alte surse atrase (cofinanţare proprie): 0 lei

Durata contractului: 24 luni (24.06.2022 – 24.06.2024)

Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

 

Contractor: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ ICPE-CA BUCUREŞTI (INCDIE ICPE-CA)
Partener P1 – Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București

Partener P2 – Universitatea din București (UB)

 

Rezumat:
Tehnologiile noi, bazate pe nanoparticule, cunosc o continuă dezvoltare într-un domeniu larg de aplicații, printre care și cel biomedical și farmaceutic. Scopul prezentului proiect este obținerea unor materiale nanocompozite cu proprietăți antimicrobiene intrinseci, precum și caracterizarea funcționalității acestora. Materialele noi care vor fi sintetizate în acest proiect sunt pe bază de spumă poliuretanică în care vor fi dispersate uniform nanoparticule metalice (Ag și Cu-Au). Tehnologia utilizată pentru sinteza nanoparticulelor, dezvoltată recent în cadrul INCDIE ICPE-CA, bazată pe transformări chimice induse de radiații, este prietenoasă mediului deoarece nu implică utilizarea unor agenți chimici toxici și nu rezultă deșeuri tehnologice. Un alt scop al proiectului, este acela de a exploata/valorifica rezultatele obținute recent în cadrul unor proiecte anterioare prin dezvoltarea unor modele funcționale de materiale cu proprietăți antimicrobiene ridicate și cu spectru larg de acțiune. Aceste materiale pot fi utilizate într-o gama largă de aplicații, în special în mediile intra-spitalicești (ca de exemplu elemente structurale din saltelele de pat, perne, covoare, materiale de acoperire pentru diverse suprafețe sau ca și componente pentru dispozitive medicale: catetere, suport pentru hidrogeluri în bandaje, etc.). Având în vedere, contextul pandemic actual cauzat de virusul SARS CoV-2, precum și procentul ridicat de infecții nosocomiale din spitale, rezultate proiectului vor contribui la reducerea efectelor cauzate de astfel de crize sanitare, îmbunătățind sănătatea pacienților și a personalului medical. Pe de altă parte, proiectul poate deschide noi oportunități de dezvoltare a unor produse pe bază de PU, cu valoare adăugată, și activitate antimicrobiană (vopsele, încălțăminte, pansamente, etc). Datorită specificității sale, proiectul se încadrează în domeniul de prioritate publică ”Sănătate”

Echipele de cercetare:
Coordonator CO – INCDIE ICPE-CA Bucureşti

10 persoane din care:

– 10 cercetători

 

Partener P1 – ICECHIM București

10 persoane din care:

– 10 cercetători

 

Partener P2 – UB

4 persoane din care:

– 4 cercetători

 

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului PN-III-P2-2.1-PED-2021-0423 cu titlul: “NANOCOMPOZITE ANTIMICROBIENE PE BAZĂ DE SPUMĂ POLIURETANICĂ PENTRU APLICAȚII BIOMEDICALE, SINTETIZATE PRIN TEHNOLOGIE ASISTATA DE RADIAȚII” (Acronim: PuMA) este realizarea unui model funcțional de materiale nanocompozite antimicrobiene pe bază de spumă poliuretanică cu  nanoparticule de Ag și/sau Cu-Au, pentru aplicații biomedicale (saltele, materiale de acoperire a suprafețelor , covorașe etc.) și testarea acestora pentru demonstrarea funcționalității.

Obiective specifice:

O1. Obținerea prin sinteză radiochimică a unor sisteme de nanoparticule pe bază Ag și/sau Cu-Au, compatibile cu procesul de sinteză a spumelor poliurethanice.

O2. Obținerea unor modele experimentale de spume poliuretanice cu nanoparticule de Ag și/sau Cu-Au;

O3. Caracterizarea fizico-chimică și microbiologică a sistemelor de nanoparticule obținute și a ME de spumă PU/NpM.

O4. Obținerea unor modele funcționale (MF) de spume PU cu NpAg și/sau Np Cu-Au;

O5. Testarea și demonstrarea funcționalității MF obținute (demonstrare)

O6. Validarea MF de spumă PU/NpMe cu proprietăți antimicrobiene și a tehnologiei de laborator de obținere a acestor materiale.

O7. Diseminarea rezultatelor

Etapele proiectului:

ETAPA I (document *PDF)

Denumire etapă: Stabilirea parametrilor pentru obținerea compozitelor pe bază de spumă poliuretanică cu Ag NPs și/sau Cu-Au NPs. Experimente preliminare de obținere.

Tip activitate: Cercetare industrială

Parteneri implicați: CO, P1, P2

Perioada de realizare a etapei: 24.06.2022 – 31.12.2022

ETAPA II (document *PDF)

Denumire etapă: Caracterizarea ME de spumă PU/Me NPs. Obtinerea modelelor funcționale (MF) de spumă PU/Me NPs.

Tip activitate: Cercetare industrială

Parteneri implicați: CO, P1, P2

Perioada de realizare a etapei: 01.01.2022 – 31.12.2022

ETAPA III

Denumire etapă: Tehnologie de laborator pentru obținerea compozitelor de spumă PU/Me Nps cu aplicații biomedicale.

Tip activitate: Cercetare industrială

Parteneri implicați: CO, P1, P2

Perioada de realizare a etapei: 01.01.2023 – 24.06.2023

Rezultate preconizate:

Date de contact:
Coordonator CO: INCDIE ICPE-CA București
Director de proiect: Dr. Eduard-Marius LUNGULESCU
Telefon: +40213467231 / interior 222, 205,
e-mail:marius.lungulescu@icpe-ca.ro

Partener P1: ICECHIM București
Responsabil de proiect P1: Dr. habil. Radu-Claudiu FIERĂSCU
Telefon: +40213123493, email: radu_claudiu_fierascu@yahoo.com

Partener P2: UB
Responsabil de proiect P1: Lector univ. dr. Miruna Silvia STAN
Telefon: +4021.318.1575, email: miruna_stan@yahoo.com

 

×