MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

PROMIT 2011 – Modernizarea infrastructurii destinata promovarii potentialului de cercetare in inginerie electrica pentru aplicatii in ariile tematice economice prioritare ale Romaniei ca tara membra UE

Nr. 104 / cod SMIS – CSNR 2589

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Modernizarea infrastructurii destinata promovarii potentialului de cercetare in inginerie electrica pentru aplicatii in ariile tematice economice prioritare ale Romaniei ca tara membra UE
– PROMIT –
Nr. 104 / cod SMIS – CSNR 2589

„Investitii pentru viitorul dumeavoastra”

Date de referinta:

Titlul proiectului:
Modernizarea infrastructurii destinata promovarii potentialului de cercetare in inginerie electrica pentru aplicatii in ariile tematice economice prioritare ale Romaniei ca tara membra UE – PROMIT-

Locatie:Str. Spaliul Unirii nr.313, Sector 3, Bucuresti

Titlul Programului:POS Cresterea Competitivitatii Economice

Domeniu de interventie:D2.2: Investitii în infrastructura de CDI si dezvoltarea capacitatii administrative

Operatiunea:O2.2.1.: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi infrstructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)

Proiect co-finantat prin FEDR Nr. 104 / cod SMIS – CSNR 2589

Valoare proiect: 39.224.528 Lei
Contributia UE: 25.476.285 Lei
Contributia Guvernului Romaniei: 7.739.210 Lei

Autoritatea de Mangement:Ministerul Economiei si Finantelor

Director Proiect: Prof. Dr. Wilhelm KAPPEL
Date de contact: tel :021 346.72.31; fax: 021 346.82.99; e-mail: kappel@icpe-ca.ro

Obiective:

Obiectivul general:
transformarea INCDIE ICPE-CA intr-un centru de cercetare performant care sa asigure conditiile materiale de aliniere la tendintele UE in domeniul ingineriei electrice.

Obiective specifice:
Crearea unei infrastructuri performante in aria tematica prioritara: Materiale, procese si produse inovative care sa permita promovarea potentialului de cercetare pe doua directii ale ingineriei electrice:
A: ingineria microsistemelor;
B: alinierea produselor si proceselor specifice ingineriei electrice la standardele UE.

Completarea dotarii existente prin achizitionarea unor echipamente de inalta performanta, specifice activitatilor de procesare, caracterizare si investigare pentru dezvoltarea cercetarilor pe cele doua directii;
Intarirea potentialului de resurse umane;
Intarirea capacitatii administrative pentru dezvoltarea cercetarilor pe cele doua directii si promovarea rezultatelor.

Obiectivele strategice:
Cresterea capacitatii de cercetare a INCDIE ICPE-CA, prin dezvoltarea infrastructurii de C-D în scopul ridicarii nivelului de competitivitate stiintifica pe plan international
Îmbunatatirea calitatii si eficientei activitatii de C-D desfasurate in INCDIE ICPE-CA in scopul stimularii ofertei de servicii performante pentru întreprinderi;
Asigurarea unui mediu de cercetare si educatie de un înalt nivel tehnico-stiintific pentru atragerea de tineri cercetatori in INCDIE ICPE-CA.

Componentele proiectului:

Componenta 1: Modernizarea constructiei cladirii

Modernizarea laboratoarelor existente:
– laboratorul de structuri metalice si ceramice multifunctionale;
– laboratorul procesarea si testarea izolatiilor electrice polimerice in camp de radiatii ionizante;
– laboratorul de protectia mediului;
– laboratorul de surse noi de energie;
– laboratorul de caracterizare materiale electrotehnice;
– laboratorul de compatibilitate electromagnetica & bioelectromagnetica;
– laboratorul de acustica si vibratii;
– laboratorul de testare tehnologii, prototipuri, microprelucrari pentru MEMS/ NEMS;
– laboratorul de micro si nano-metrologie;
– laboratorul de senzori, actuatori si micromasini.

Crearea de laboratoare noi:
– laborator de crioelectrotehnica;
– laborator de straturi subtiri;
– laborator dinamica masinilor electrice;
– laborator de incercari -camera alba.

Componenta 2: Achizitie echipamente

Echipamente de investigare si caracterizare:
– echipamente complexe performante de ultima generatie;
– satisfac cerintele cercetarilor de materiale noi si avansate (nanomateriale, straturi subtiri, structuri amorfe etc.);
– achizitie de date pentru a asigura o interpretare corecta a modificarilor induse in timpul etapelor de procesare;
– aplica metode performante de investigare. Echipamente de procesare:
– permit cercetari de obtinere de materiale noi si avansate;
– posibilitatea de a stabili parametrii de procesare in procese inovative.

Componenta 3. Intarirea capacitatii administrative

Crearea unui centru de cercetare performant pentru inginerie electrica:
– pune la dispozitie servicii ce au la baza proceduri acreditate, aliniate la cerintele standardelor europene;
– asigurara acces la baza de date si publicatii;
– programe performante de administrare si gestionare a institutiei.

INDICATORI Valoarea la inceputul perioadei de implementare Valoarea la sfarsitul perioadei de implementare
Indicatori de realizare
Laboratoare CD modernizate ca urmare a proiectului (numar) 0 10
Laboratoare CD nou create prin proiect (numar) 0 4
Echipamente CD in valoare de peste 100.000Euro achizitionate pe proiect (numar) 0 19
Total echipamente CD achizitionate pe proiect (numar) 0 35
Indicatori de rezultat
Locuri de munca create in CD datorita proiectului (numar) 0 10
Locuri de munca mentinute in CD datorita proiectului (numar) 0 10
Contributia privata neeligibila a solicitantului la proiect (Lei) 0 0
Proiecte internationale in care va fi implicata structura (numar) 0 9

Echipamente CD în valoare de peste 100.000 euro:
1. Microscop electronic de baleiaj cu tunelare (STM);
2. Calificator de mare rezolutie a deformarilor termice/netermice ale structurilor;
3. Instalatie de sinterizare in plasma;
4. Elipsometru;
5. Microscop electronic cu emisie de camp (FESEM);
6. Sistem cu fascicul de ioni;
7. Instalatie de turnare cu racire rapida pe tambur rotitor de laborator;
8. Presa izostatica la cald;
9. Echipament de masurare a nivelului de zgomot;
10. Echipament de investigare caracteristici mecanice straturi subtiri;
11. Analizor de adsobtie/desorbtie de gaz;
12. Microscop electronic de transmisie de inalta rezolutie (HRTEM);
13. Extruder materiale plastice de laborator;
14. Instalatie de depunere in vid magnetron – sputtering;
15. Echipament pentru procesare in vid a unor straturi subtiri de nitrura de titan;
16. Echipament de crestere nanotuburi de carbon si nanofibre;
17. Spectrometru de fluorescenta de raze X;
18. Echipament de grafitizare;
19. Aparataj de uz general pentru laboratorul dinamica masinilor electrice.

Echipamente de investigare a structurii:
– Microscop electronic de baleiaj cu emisie de camp (FESEM) model Carl Zeiss Auriga;
– Sistem cu fascicul focalizat de ioni (FIB) model Orsay Physics Canion;
– Microscop electronic de baleiaj cu tunelare cu studiul suprafetelor tip Platforma SPM Ntegra Aura NT-MDT;
– Microscop electronic de transmisie de inalta rezolutie – HRTEM model LIBRA 200FE-HR cu sistem activ a vibratiilor.

Echipamente de analiza compozitionala:
– Aparat pentru determinarea oxigenului dizolvat si a consumului biochimic de oxigen model OxiTop-IS6;
– Analizor pentru carbon si azot total tip TOC/TNb;
– Sistem pentru extractia grasimilor Gerhardt model SOXTHERM 414 MICRO;
– Aparat pentru determinarea consumului chimic de oxigen model CSB 8M;
– Spectometru cu fluorescenta de raze X dupa lungimea de unda (WDXRF) tip S8 TIGER-1kW;

Echipamente caracterizare straturi subtiri:
– Elipsometru UVISEL model IHR320FUV AGAS;
– Echipament pentru investigarea caracterisitcilor mecanice pentru straturi subtiri;
– Echipament de caracterizare tribologica a straturilor subtiri;

Echipamente pentru caracterizare de material:
– Dilatometru de inalta temperatura si rezolutie pentru aliaje metalice model L75HS2000C + L75HS700LT;
– Analizor de absorbtie/desabsorbtie de gaz volumetric CPV 38500000-9 tip SIEVERT;
– Spectometru dielectric;
– Echipament de masurare a proprietatilor la temperaturi joase si de obtinere a tempraturilor joase;

Echipamente pentru investigarea sistemelor:
– Stand de incercari pentru dinamica masinilor electrice;
– Calificator (sistem) de mare rezolutie a deformarilor termice/neterminate ale structurilor;
– Excitator de vibratii miniaturizat;
– Sistem de termoviziune de inalta performanta si rezolutie model SC 5600;
– Laborator mobil de mediu;

Echipamente de procesare:
– Instalatie de sinterizare in plasma tip HP D25;
– Instalatie de turnare cu racire rapida, pe tambur rotator Melt-spinning System Model HV versiunea TP;
– Presa pentru presare izostatica la cald de laborator model AIP6-30H;
– Extruder materiale plastice de laborator;
– Echipament cu surse de plasma pentru procesarea materialelor in vid ultra-inalt prin magnetron – sputtering si e-beam ATC 2200 AJA INTERNATIONAL;
– Echipament de crestere nanotuburi de carbon si nanofire;
– Echipament tehnologic pentru procesarea in vid a unor straturi subtiri din nitrura de titan (ETPV-SSNT);
– Echipament de grafitizare de laborator;
– Echipament de pregatire probe biologice anorganice;

Rezultate proiect:

Rezultatele anticipate avute in vedere a se obtine in urma implementarii proiectului sunt:
• Cresterea numarului de participari in Programul Cadru de Cercetare si in alte programe ale Uniunii Europene (FP7, bilaterale);
• Cresterea numarului de participari in competitii nationale, pentru proiecte de cercetare;
• Cresterea numarului de colaborari cu parteneri industriali (IMM-uri);
• Cresterea numarului de patente si inregistrari OSIM pentru produse sau tehnologii noi;
• Crearea de 10 locuri de munca noi;
• Participare activa la evenimente stiintifice nationale si international.

Evenimente de promovare

Conferinta
PROgres prin Motivatie, Initiativa, Tenacitate

Scopul conferintei:
INCDIE ICPE CA va lanseaza provocarea de a stimula:
PROgresul: modernizarea infrastructurii;
Motivatia: productivitate – profit;
Initiativa: idei noi – innovare;
Tenacitatea: consecventa de a realiza valori prin cooperare, utilizand facilitatile oferite de infrastructura dezvoltata din fonduri nerambursabile in cadrul proiectului POS CCE – PROMIT.
Data: 2 septembrie 2011
Locatie: Hotel Rin /sector 3 Bucuresti.

Programul conferintei:
9:00 – 9:15 – Primirea participantilor
9:15 – 9:35 – Cuvint de deschidere
Prezentarea proiectului PROMIT
9:30 – 10:20 – Tehnici performante de procesare materiale
– sinterizare in plasma;
– presare izostatica la cald;
– folii/filme subtiri din aliaje amorfe;
– extrudere mase plastice;
– depunere straturi subtiri prin magnetron sputtering;
– crestere nanotuburi/nanofibre de carbon;
– procesare in vid a unor straturi subtiri de nitrura de titan.
– grafitizare.
10:20 – 10:45 – Sa ne cunoastem mai bine in aburii unei cafele

10:45 – 11:45 – Metode de investigare si caracterizare de material
– microscopie electronica (SEM, STM, HRTEM);
– dilatometrie de inalta temperature si rezolutie pentru aliaje metalice;
– investigarea materialelor la temperature joase – crogenice;
– studiul topografiei suprafetelor;
– investigarea proprietatilor mecanice si tribologice a straturilor subtiri;
– elipsometrie;
– spectrometrie;
– adsorbtie/desorbtie de gaz;
– metode de evaluare a deformarilor termice/netermice ale structurilor;
– metoda de evaluare termica prin system de termoviziune de inalta performanta si rezolutie;
– metode de evaluare a carcateristicilor de mediu.
11:45 – 12:15 – Vizitati expozitia si veti afla mai multe despre noi;
12:15 – 12:30 – Cuvant de inchidere.

×