MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Medii de filtrare textile cu straturi polimerice fibroase obtinute prin electrofilare

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2016-1538

Număr contract: 113PED/2017

Finanţare: Bugetul de stat

Denumirea Programului: Programul 2 – Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare, Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare

Direcția de cercetare: 4 – Eco-nanotehnologii și materiale avansate

Tipul proiectului: Proiect experimental demonstrativ (PED)

Valoarea totală a contractului: 600.000 lei
Din care, pe surse de finanţare:
Sursa 1 – de la bugetul de stat: 600.000 lei
Sursa 2 – din alte surse atrase (cofinanţare proprie): 0 lei

Durata contractului: 18 luni (03.01.2017 – 30.06.2018)

Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

Contractor: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ ICPE-CA BUCUREŞTI (INCDIE ICPE-CA)
Partener P1 – INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE ŞI PIELĂRIE (INCDTP)

Etapa I (document *PDF)

Etapa II (document *PDF)

Raport final (document *PDF)

Rezumat:
Proiectul propune designul conceptual (TRL2), dezvoltarea (TRL3) și validarea la scară de laborator (TRL4) a unui model demonstrator de mediu de filtrare textil cu straturi micro sau nanometrice realizate prin electrofilare, pentru separarea particulelor în suspensie din soluții apoase. Proiectul FILTER furnizează medii de filtrare multistrat îmbunătățite, ce includ o structură textilă mono sau multistrat, un strat subțire din fibre polimerice electrofilate și un înveliș protector dintr-un strat continuu de fibre. Structura cu 3 straturi a mediilor de țesături filtrante avute în vedere vor fi caracterizate prin eficiența ridicată de captare a particulelor si o restricție minimă a curgerii. Proiectul furnizează un nou concept pentru mediile de filtrare pe bază de țesături foarte subțiri ce permit utilizarea mai multor straturi funcționale pe unitatea de volum și au o eficiență îmbunătățită. Principalele obiective: (i) design conceptual și demonstrarea funcționalității conceptului pentru modelul demonstrativ de mediu de filtrare textil cu straturi polimerice electrofilate/strat de acoperire și structuri textile inovative cu dublu rol (ranforsare și filtrare); (ii) dezvoltarea și validarea în laborator a modelului demonstrator de medii de filtre țesătură cu straturi polimerice electrofilate. Latura inovativă a cercetărilor ICPE-CA constă în sinteza/caracterizarea de micro(nano) fibrelor electrofilate, selectate în funcție de utilizarea materialului în filtrarea soluțiilor apoase. Latura inovativă a cercetărilor INCDTP se reflectă în dezvoltarea structurii textile mono și multistrat, componentă cu dublu rol pentru filtrul flexibil compozit: structura textilă este realizată astfel încât să asigure o comportare uniformă a filtrului compozit flexibil în timpul utilizării și menținerea unui strat superficial suport al micro și nanofibrelor; compoziția structurii textile va fi completată cu un strat de fibre electrofilate astfel încât să asigure funcții optime de filtrare.

Echipele de cercetare:
Coordonator CO – INCDIE ICPE-CA Bucureşti

1. Dr. Băra Adela – IDT I, Director de proiect
2. Dr. Banciu Cristina – IDT II, Persoană cheie
3. Iordache Iulian – IDT I, Persoană cheie
4. Teișanu Aristofan – CS III, Persoană cheie
5. Dr. Chițanu Elena – CS, Persoană cheie
6. Dr. Caramitu Alina – IDT I, Membru echipă
7. Marinescu Virgil – CS III, Membru echipă
8. Dr. Pătroi Delia – CS II, Membru echipă
9. Dr. Setnescu Radu – CS I, Membru echipă
10. Dr. Lungulescu Marius – CS III, Membru echipă
11. Luchian Ana Maria – Doctorand, Membru echipă
12. Iordoc Mihai – CS III, Membru echipă
13. Vlad Dorina – Tehnician, Membru echipă
14. Barbu Marin – Tehnician, Membru echipă
15. Vicol Ana – Muncitor, Membru echipă

Partener P1 – INCDTP București
1. Dr. ing. Angela Dorogan – Responsabil de proiect
2. Dr. Ghițuleasa Carmen – CS I, Membru echipă
3. Eftalea Cărpuș – Prof. univ., Membru echipă
4. Cătălin Grosu – IDT, Membru echipă
5. Iuliana Bârliba – IDT, Membru echipă
6. Surdu Lilioara – CS III, Membru echipă
7. Elena Vărzaru – IDT, Membru echipă
8. Adriana – Ioana Subțirică – CS, Membru echipă
9. Laura Chiriac – CS III, Membru echipă
10. Cristian Neagu – Tehnician, Membru echipă
11. Gheorghe Miclea – Tehnician, Membru echipă

Obiectivele proiectului:
Obiectivul general al proiectului PN-III-P2-2.1-PED-2016-1538 cu titlul: “Medii de filtrare textile cu straturi polimerice fibroase obtinute prin electrofilare / Fabric FILter media conTaining fibrous polymer layers produced by ElectRospinning” (Acronim proiect: FILTER) consta in definirea (TRL2), dezvoltarea (TRL3) si validarea la nivel de laborator (TRL4) a unui model demonstrativ de filtru textil cu straturi micro/nanoporoase obtinute prin electrofilare, destinat separarii de particule solide din suspensii apoase.

Obiective specifice:
O1. Elaborarea conceptului, stabilirea conditilor experimentale, realizarea modelului demonstrativ de straturi polimerice fibroase / strat de acoperire obtinute prin electrofilare;
O2. Elaborarea conceptului, stabilirea conditiilor experimentale, realizarea modelului demnstrativ de structuri textile mono- și multistrat cu dublu rol (sustinere si filtrare);
O3. Realizarea si validarea in conditii de laborator modelului demonstrativ de filtre textile cu straturi polimerice electrofilate.

Etapele proiectului:

Etapa I (document * PDF)
Denumire etapă: Realizarea modelului demonstrativ de filtre textile cu straturi polimerice electrofilate
Tip activitate: Cercetare industrială
Parteneri implicaţi: CO, P1
Perioada de realizare a etapei: 03.01.2017 – 31.12.2017

Etapa II (document *PDF)
Denumire etapă: Validarea în condiții de laborator a modelului demonstrativ de filtre textile cu straturi polimerice electrofilate
Tip activitate: Cercetare industrială / Dezvoltare experimentală
Parteneri implicaţi: CO, P1
Perioada de realizare a etapei: 01.01.2018 – 30.06.2018

Raport final (document *PDF)

Rezultate preconizate:
• Pagina web a proiectului,
• Model demonstrativ de straturi polimerice electrofilate/cover layer,
• Model demonstrativ de structura textile mono si multuistrat cu dublu rol de sustinere si filtrare,
• Model demonstrativ de filtru textile cu straturi polimerice electrofilate,
• 2 lucrari trimise spre publicare,
• Participare la conferinta.

Date de contact:
Coordonator CO: INCDIE ICPE-CA Bucureşti
Director de proiect: Dr. ing. Adela BĂRA
Telefon: +40213467231 / interior 103, e-mail: adela.bara@icpe-ca.ro

Partener P1: INCDTP București
Responsabil de proiect P1: Dr. ing. Angela DOROGAN
Telefon: +40213404200 / interior 245, email: angela.dorogan@certex.ro

×