MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Iradiator de laborator – Laboratory Irradiator

Publicata in SEAP, anunt de participare nr. 153628/05.09.2014. Termenul limita pentru primirea ofertelor: 20.10.2014 ora 09,30. Deschidere oferte : 20.10.2014 ora 10,00.
Caiet de sarcini;
Tender Book;
Formulare;
Draft contract de furnizare;
Anuntul de participare publicat in SEAP;
Fisa date No156056 AP;

×