MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

INGIMED XIX: Ingineria biomedicală românească de-a lungul Centenarului Întregirii: istorie, prezent, perspective”

Data: 22 noiembrie 2018, ora: 10:00
LOCATIE: Sala de Conferințe a INCDIE ICPE-CA, Splaiul Unirii, nr. 313, sector 3, Bucureşti,
CONTACT: dr. ing. Mircea IGNAT – INCDIE ICPE-CA; e-mail: mircea.ignat@icpe-ca.ro, mobil: 0755.015.606

Invitație 1

Invitație 2

Program

COMITETUL ȘTIINȚIFIC

Acad. Prof. Dr. Mircea IFRIM – Academia de Ştiinţe Medicale

Prof. Dr. Ing. Radu NEGOESCU – Federaţia Română de Inginerie Biomedicală

Prof. Dr. Gheorghe I. MIHALAŞ – Academia de Ştiinţe Medicale, Filiala Timişoara

Dr. Cristina MOCANU – Carpatia Group

Prof. Dr. Fiz. Wilhelm KAPPEL – INCDIE ICPE-CA Bucureşti

Dr. Ing. Mircea IGNAT – INCDIE ICPE-CA Bucureşti

Prof. Dr. Adriana Nica SARAH – Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” Bucureşti

COMITETUL DE ORGANIZARE

Prof. Dr.Ing. Radu NEGOESCU – FRIB / ASM

Dr. Ing. Mircea IGNAT – INCDIE ICPE-CA

Gabriela OBREJA – INCDIE ICPE-CA

Ciprian ONICĂ – INCDIE ICPE-CA

Instrucțiuni pentru autori

Format rezumat
Format lucrare in extenso

Data limită:

25 octombrie 2018
– talon de participare
– rezumatul lucrării

01 noiembrie 2018 – lucrarea in extenso

Persoane de contact:
Dr. ing. Mircea Ignat
e-mail: mircea.ignat@icpe-ca.ro
Mobil: 0755.015.606

Organizatorii pun la dispoziţia participantilor aparatura necesară prezentării lucrărilor.

Evaluare per review

COMITETUL ȘTIINȚIFIC

Dr. Ing. Mihai MIHĂIŢĂ, Preşedinte Asociaţia Generală a Inginerilor din România

Prof. Dr. Ing. Titi PARASCHIV, Business Development Director, Siemens România

Prof. Dr. Ing. Florin Teodor TĂNĂSESCU, Preşedinte Comitetul Electrotehnic Român

Prof. Dr. Fiz. Wilhelm KAPPEL, Director Ştiinţific INCDIE ICPE-CA

Dr. Ing. Elena ENESCU, Director Tehnic INCDIE ICPE-CA

Dr. Ing. Georgeta ALECU, Şef Departament Mediu/Energie şi Schimbări Climatice, INCDIE ICPE-CA

Dr. Ing. Mircea IGNAT, Coordonator Centrul “Alexandru Proca” pentru Iniţierea în Cercetarea Ştiinţifică a Tinerilor, INCDIE ICPE-CA

×