INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA
Sigla ICPE-CA MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII Sigla MEC
romana english
HOME DESPRE PROIECT OBIECTIVE REZULTATE GRUP ȚINTĂ ACTIVITĂȚI CONTACTE MEDIA


Sistem modular integrat şi tehnologie pentru ecranare electromagnetică a incintelor
în gama 100kHz-18GHz


AXA PRIORITARĂ 1 – CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI INOVARE (CDI) ÎN SPRIJINUL COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE ŞI DEZVOLTĂRII AFACERILOR

ACŢIUNEA 1.2.3 - PARTENERIATE PENTRU TRANSFER DE CUNOŞTINṬE


Ecranarea electromagnetica, ca subdomeniu al compatibilitatii electromagnetice, are in esenta trei scopuri principale:
a) asigurarea functionalitatii aparaturii electrice/electronice si de telecomunicatie in conditii de siguranta, astfel incat nivelul maxim de emisivitate al „perturbatorului” sa nu se intersecteze cu nivelul cel mai sensibil al susceptibilitatii receptorului;
b) protectia mediului bilogic, a omului in speta, in privinta efectelor nocive pe care le pot avea campul electric, campul magnetic, respectiv campul de radiofrecventa, care pot depasi un anumit nivel de intensitate, prevazut in normative;
c) securitatea stocarii, prelucrarii si transmiterii informatiei pe cale electronica/electromagnetica – aplicatii specifice atat pentru firmele care presupun un grad sporit de confidentialitate, cat si pentru armata si servicii secrete (siguranta nationala). Nu in ultimul rand, desi cu o arie de aplicatie mai restransa trebuie mentionata aplicatia referitoare la actiunile antiteroriste, atunci cand agresorul concepe declansarea unor dispozitive explozive prin radiatie electromagnetica (radio).
Incadrarea proiectului la Securitate sectiunea Infrastructuri si servicii critice (creşterea rezilienţei si reducerii vulnerabilităţii sistemelor „Smart-Grid”; protecția sistemelor de control industrial; securitatea informatică a infrastructurilor şi serviciilor critice; sistemele de intelligence) se face in conformitate cu acest scop al ecranarii electromagnetice, desi realizarea lui poate presupune si aplicarea in celelalte doua domenii de aplicare (sanatate si industrie electrica si electronica).
Dupa cum se stie in ultimul timp protectia informatiilor stocate si transmise pe cale electronica si respectiv radio, a capatat un rol foarte mare in societatea globalizata din urmatoarele motive principale:
a) cresterea volumului datelor stocate si vahiculate atat in mediul de afaceri (civil) cat si in activitatile de tip guvernamental;
b) diversificarea metodelor de interceptare ilegala a acestor informatii si cresterea sensibilitatii elementelor receptoare;
c) prezenta unui potential element terrorist ca beneficiar al acestor date confidentiale/secrete.
Drept urmare tot mai multe entitati atat civile cat si din sfera administrative/guvernamentala reclama protectie in acest domeniu adica ecranare electromagnetica atat pe cale de conductie cat si pe cale de radiatie. Solutiile clasice de ecranare electromagnetica, desi folosesc materiale si dispozitive performante, sunt tributare unor tehnologii complicate si costisitoare, in special pe partea de ecranare prin radiatie.
Prin acest proiect se urmareste tocmai sensibilizarea IMM-urilor care activeaza direct in domeniu sau in domenii conexe, in vederea accesului la informatii, aparatura, laboratoare dedicate, in vederea implementarii tehnologiei noi si performante de catre unitatea de cercetare dezvoltare.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeana prin FEDR
Investim în dezvoltare durabilă
Cod My SMIS: 105566
ID: P-40-311
Durata proiectului: 48 luni
Valoare totală a proiectului: 9.070.631 lei
Valoare eligibilă nerambursabilă acordată din FEDR: 6.934.632,25 lei
Valoare eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul naţional: 1.348.492,75 leiINCDIE ICPE-CA anunta intenția de colaborare cu entitati private in cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014 - 2020 pentru următoarea tematică:

„Ecranarea electromagnetica de joasa si foarte joasa frecventa (1 Hz-100 kHz): materiale, incinte, teste”.

Entitățile private interesate de colaborare sunt rugate să transmită intenția de colaborare, împreună cu dosarul de participare redactat condorm PO-08, până la data de 08.12.2020.

In conformitate cu Procedura PO-08 de mai jos, potentialii parteneri trebuie sa faca dovada unor activitati tehnico-stiintifice in domeniul CEM si ecranarii electromagnetice, cel putin din ultimii 3 ani, prin: contracte/comenzi/proiecte nationale/internationale/articole in reviste de specialitate etc.

Document pdf - Procedură PO-08 de selecție a partenerilor privaţi pentru proiectele finanţate din fonduri nerambursabileINCDIE ICPE-CA anunta intenția de colaborare cu entitati private in cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014 - 2020 pentru următoarele tematici:

URMARE A SOLICITARILOR DE CLARIFICARI PRIMITE DIN PARTEA POTENTIALILOR COLABORATORI, SE DECALEAZA TERMENUL DE DEPUNERE A DOSARULUI DE PARTICIPARE PANA LA DATA DE 14.02.2020, ORA 13.00.
In consecinta, se detaliaza temele tehnice

1. Materiale cu permeabilitate magnetică ultra înaltă cu aplicaţii în domeniul garniturilor de etanşare electromagnetică la frecvente joase și al circuitelor magnetice flexibile,
- Generarea campurilor electromagnetice de joasa frecventa - zona campului apropiat (Fresnel) si zona campului departat (Fraunhoffer);
- Radiatori electrici si magnetici (antene dipol si bucla magnetica);
- Dependenta eficacitatii ecranarii electromagnetice la joasa frecventa, de permeabilitatea magnetica si conductivitatea electrica;
- Materiale cu permebilitate magnetica inalta si ultrainalta;
- Aplicatii ale ecranarii electromagnetice la joasa frecventa - camp magnetic.

2. Dezvoltarea unei platforme de măsurare și evaluare a eficacitatii ecranarii electromagnetice în domeniul timp - regimuri tranzitorii,
- Analiza efectelor electromagnetice la expunerea unor tipuri reprezentative de materiale și dispozitive de ecranare la câmp electromagnetic tranzitoriu. Vulnerabilități ale incintelor ecranate la câmp electromagnetic tranzitoriu.
- Generarea campurilor electromagnetice de mare putere in regim tranzitoriu cu antene electrice si magnetice, in spectrul larg de frecvente;
- Studiul privind dependenta eficacitatii ecranarii electromagnetice de parametrii macroscopici e, μ, σ;
- Transformarea spectrala a impulsului si reciproc pentru validarea solutiei tehnice;
- Conceptia unei configuratii de masura pentru evaluarea eficacitatii ecranarii electromagnetice EM in domeniul timp;
- Interpretarea rezultatelor in acord cu standardele internationale.

3. Măsuri de protecție EMSEC aferente incintelor ecranate,
- proiectarea si dezvoltarea de produse sau echipamente TEMPEST;
- proiectarea si implementarea de solutii de compatibilitate electromagnetica;
- proiectarea si implementarea de solutii de ecranare şi filtrare electromagnetica;
- masurarea si evaluarea parametrilor tehnici ai emisiilor electromagnetice secundare (neintenționate), radiate și conduse, generate de sisteme informatice si de comunicatii;
- evaluarea eficacitatii de atenuare a incintelor ecranate electroamgnetic.

4. Materiale de ecranare electromagnetica transparente optic.
- Stadiul actual pe plan mondial si national al materialelor care prezinta atenuare electromagnetica si transparenta optica;
- Stucturi tip honeycomb de materiale transparente optic si aerodinamic;
- Elaborarea structurilor tip honeycomb avand ca precursor tehnologia 3D printing;
- Ecranarea electromagnetica la frecvente inalte cu materiale transparente optic obtinute prin depunere de straturi subtiri;
- Metode de testare si validare a eficacitatii ecranarii electromagnetice pentru materiale transparente optic;
- Aplicatii ale materialelor transparente optic folosite in ecranarea electromagnetica la frecvente inalte.1. Materiale cu permeabilitate magnetică ultra înaltă cu aplicaţii în domeniul garniturilor de etanşare electromagnetică la frecvente joase și al circuitelor magnetice flexibile,
2. Dezvoltarea unei platforme de măsurare și evaluare a eficacitatii ecranarii electromagnetice în domeniul timp - regimuri tranzitorii,
3. Măsuri de protecție EMSEC aferente incintelor ecranate,
4. Materiale de ecranare electromagnetica transparente optic.

Entitățile private interesate de colaborare sunt rugate să transmită intenția de colaborare, împreună cu dosarul de participare redactat condorm PO-08, până la data de 03.02.2020.

Document pdf - Procedură de selecție a partenerilor privaţi pentru proiectele finanţate din fonduri nerambursabileSigla ICPE-CA Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA
Splaiul Unirii, Nr. 313, Sector 3, 030138, București, Romania, Tel. +40-21-346.72.31; +40-21-346.72.35; fax 021-434.02.41,
website: www.icpe-ca.ro
e-mail: office@icpe-ca.ro

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României