INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA
Sigla ICPE-CA MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII Sigla MEC
romana english


Proiecte Nationale 2007 - 2009

1. Centrala electrica hidropneumatica actionata de valuri;
Proiect nr. 21-001/14.09.2007; Acronim: CEHPV; Director Proiect: Prof. dr. ing. cmd. Gheorghe SAMOILESCU;


2. Microcentrale electrice inovative, bazate pe resurse regenerabile (eolian si hidraulic), cu extinderea plajei vitezelor de utilizare a fluidelor de lucru, dincolo de limitele uzuale;
Proiect nr. 21-006/14.09.2007; Acronim: MICROHYDROWIND; Director Proiect: dr. ing. Sergiu NICOLAIE;


3. Componente electrotehnice pentru centrale eoliene de putere medie(200-800KW);
Proiect nr. 21-022/14.09.2007; Acronim: GECOEOL; Director Proiect: Prof. dr. ing. Constantin BALA;


4. Modul energetic integrat cu puterea de 5 kW pe baza de pile de combustie;
Proiect nr. 21-034 / 2007; Acronim: MENER-5; Director Proiect: dr. ing. Gimi A. RIMBU;


5. Compatibilitatea functionala a echipamentelor electrotehnice speciale, cu ferofluide magnetice (treceri isolate, transformatoare de masura, ondulatoare pentru microparticule fizice, divizoare de tensiune la frecventa industriala);
Proiect nr. 21-043/2007; Acronim CFEEL; Director Proiect: Dr. Ing. Lucian PISLARU-DANESCU;


6. Generatoare electrice cu puteri intre 10 si 200 kW cu magneti permanenti;
Proiect nr. 21-045/2007; Acronim GENMAGPER;


7. Motor electric supraconductor; Acronim: MES; Director de proiect: Dr. Ing. Ion DOBRIN;

8. Noi tehnologii ecologice de valorificare energetică a deşeurilor biodegradabile sub formă de gaze combustibile cu aplicare la staţii de epurare mici;
Proiect nr.31-041/14.09.2007; Acronim: DEBICOMB; Director de proiect: Prof. Dr. Ing. Mat. Gheorghe BARAN;


9. StructUri comPozite avansatE pentRu induStria aerOspatiaLa sI De transporturi;
Proiect nr. 71-001/ 2007; Acronim: SUPERSOLID; Director de proiect: dr. ing. Adela BARA;


10. Fabricarea de materiale polimerice ecologice multifunctionale stabilizate cu antioxidanti polifenolici din plante;
Proiect nr. 71-079/2007; Acronim ECOMAT 71-079; Dr. Ing. Traian ZAHARESCU;


11. Procesarea inteligenta a nano-dispozitivelor tip valva de spin cu magnetorezistenta gigantica pentru aplicatii in spintronica;
Proiect nr. 71-127/14 09 2007; Acronim SPIN-VALVE; Director de proiect: Dr. Fiz. Jenica NEAMTU;


12. Bujii ceramice cu incandescenţă pentru motoarele diesel;
Proiect nr. 71-143/ 2007; Acronim: CERINMOD; Director de proiect: Ing. Cristian ŞEITAN;


13. Curgeri axial simetrice Induse; Director de proiect: dr. ing. Florentina BUNEA;
Program IDEI Cod ID_25, nr. 232/2007;


14. Materiale noi nanostructurate pentru stocarea hidrogenului;
Program IDEI - nr. 222 / 2007; Director de proiect: Dr. Ing. Gimi A. RIMBU;


15. Imbunatatirea capacitatii de cercetare prin consolidare, extindere si modernizare a infrastructurii laboratorului de compatibilitate electromagnetica; Modul I - Capacitati - Proiect 20/2007; Director de proiect: Dr. Ing. Jana PINTEA;

16. Laborator destinat procesarii microstructurilor mecanice prin tehnologia LIGA;
Program: Capacitati / Modul I - Proiect 58 / 2007; Director de proiect: Dr. Ing. Cristinel ILIE;


17. Componente feromagnetice pentru sisteme microelectromecanice;
Proiect nr. 12-086/2008; Acronim: Omicron; Director de proiect: dr. ing. Mirela CODESCU


18. Nanodispozitive semiconductoare oxidice pentru aplicatii in nanoelectronica si nanomedicina;
Proiect nr. 12-134/2008; Acronim: SEMICONDNANOMED; Director Proiect : dr. fiz. Jenica NEAMTU;


19. Modul planar de sursa curata de energie tip IT-SOFC;
Proiect nr. 22-083/2008; Acronim: MOD- IT SOFC; Director de proiect: Ing. Georgeta VELCIU;


20. Sistem de predictie si diagnoza inteligenta pentru prevenirea avariilor la cablurile de energie;
Proiect nr. 22-122 / 2008; Acronim CABDIAG; Director de proiect: dr. ing. Carmen LINGVAY


21. Aplicatie electro-energetica curata, cu micro-hidrocentrala având în componenta agregat submersibil, într-o locatie pe râul Prut;
Proiect nr. 22-129/2008; Acronim: HydroCleanEnergy; Director de proiect: dr. ing. Sergiu NICOLAIE


22. Celule fotovoltaice pe baza de filme subtiri obtinute prin tehnologii alternative pentru producerea de energie curata;
Proiect nr. D22-132/2008; Acronim: VOLTERA;


23. Nanostructuri de semiconductori oxidici transparenti cu proprietati controlabile prin dopaj cu aplicatii in optoelectronica spintronica si piezotronica;
Proiect nr. 72-165/2008; Acronim: NANOSEMOXI; Director Proiect : dr. fiz. Jenica NEAMTU;


24. Dezvoltarea de inhibitori naturali prieteno?i mediului, pe baza de extracte de plante, destina?i combaterii atât a coroziunii, cât si a depunerilor de crusta (ICC) din instalatiile termice;
Proiect nr. 72-166 / 2008; Acronim: PLANTINHIB; Director de proiect: dr. ing. Iosif LINGVAY


25. Studiu asupra efectelor de îmbatrânire radioinduse în materialele electroizolante ale cablurilor;
Program: Capacitati / Modul III - CERN Proiect: 10EU/01.04.2009; Acronim: CABLECH; Director proiect: Prof. dr. Radu SETNESCU;


26. Conductor electric aerian autoprotector la depunerile de chiciura si gheata pentru liniile de inalta tensiune;
Acronim: CERES;

27. Elemente de securizare cu microfire feromagnetice si senzor de camp pentru aplicatii in detectia electronica de validare;
Acronim: FIR MAGIC;

28. Micro/nanomateriale functionale inteligente;
Acronim: PM SMART;