INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA
Sigla ICPE-CA MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII Sigla MEC
romana english


Proiecte Nationale 2014

1. Magnet supraconductor HTS destinat masuratorilor de momente magnetice nucleare – MSMMN;
Contract nr: E10/2014; Director de proiect: dr. ing. Ion DOBRIN;


2. Electromagnet supraconductor dipolar pentru generarea de câmp magnetic intens şi uniform – EMSD;
Contract nr: 55/2014; Director de proiect: dr. ing. Ion DOBRIN;


3. Sistem hibrid de recoltare a energiei din mediul inconjurator prin conversie fotovoltaica si piezoelectrica, transformare dc/dc cu integrare mems si stocare adaptiva, - ASEMEMS HARVEST;
Contract: 63/2014; Director de proiect: dr. ing. Lucian PISLARU-DANESCU;


4. Instalatie si tehnologie pentru reciclarea deseurilor prin dezasamblarea selectiva cu ajutorul impulsurilor electrice de inalta tensiune - ITESEDEZ;
Contract: 84/2014; Director de proiect: dr. ing. Mihai BĂDIC;


5. Sistem inovativ de aerare a apei turbinate în vederea menţinerii condiţiilor necesare vieţii acvatice - ECOTURB;
Contract: 88/2014; Director de proiect: dr. ing. Florentina BUNEA;


6. Ulei electroizolant prietenos mediului pentru echipamente electrice – UVPMEE;
Contract: 100/2014; Director de proiect: dr. ing. Iosif LINGVAY;


7. Imunobiosenzori pentru detectia rapida a unor reziduuri de pesticide carbamice (carbaryl, carbendazim) in produse horticole- CARBADETECT;
Contract nr: 147/2014; Director de proiect: dr. ing. Gabriela HRISTEA;


8. Materiale şi acoperiri nanostructurate inovative cu activitate antimicrobiană pentru aplicaţii medicale - INMATCO;
Contract: 215/2014; Director de proiect: dr. ing. Magdalena-Valentina LUNGU;


9. Acumulator redox cu capacitate de incarcare rapida, ca sursa principala de energie pentru autovehiculele electrice - EV‐BAT;
Contract: 220/2014; Director de proiect: dr. ing. Mihai IORDOC;