INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA
Sigla ICPE-CA MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII Sigla MEC
romana englishProiecte Naționale 2016 - 2020


Consolidarea strategiei ICPE-CA în susţinerea cercetării avansate în domeniul tehnologiilor emergente în Inginerie Electrică (Acronim: ICPE-CA 2020) ID proiect: 362; Număr contract: 30PFE; Director proiect: Dr. ing. Sergiu Nicolaie,


Dezvoltarea de varistoare fiabile pe bază de oxizi metalici pentru îmbunătăţirea efectului protector al descărcătoarelor de supratensiuni (Acronim: REMOVAR) Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2019-5337; Număr contract: 327 PED/2020; Director de proiect: Dr. Ing. Magdalena-Valentina Lungu,


Priză de apă ecologică hibridă, cu barieră comportamentală, pentru reducerea impactului asupra faunei piscicole și morfologiei râurilor (Acronim: Eco-WIBB) Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2019-1444; Număr contract: 294PED/2020; Director de proiect: Dr. ing. Gabriela CÎRCIUMARU,


Senzori cu valva de spin avansaţi pentru aplicaţii de mãsurãtori de precizie non-contact ale curenţilor DC/AC (Acronim: SpinCurrentSense) Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2019-1804; Număr contract: 315PED/2020; Director de proiect: Dr. Jenica NEAMȚU ,


Structuri hibride pe baza de nanoparticule feromagnetice grefate pe derivați grafenici pentru absorbția de microunde (Acronim: MW ABSORBER) Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2019-4670; Număr contract: 278PED/2020; Director de proiect: Dr. Mirela Maria CODESCU,


Sistem electronic inteligent de asistenta a conducătorului de tramvai prin folosirea detecției vehiculelor cu scopul de a preveni si reduce pericolul de tamponare (Acronim: TRAMDAR) Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2019-1762; Număr contract: 409PED/2020; Director de proiect: Dr. ing. Emil TUDOR,


Sistem energetic ecologic pentru utilizarea energiei hidrocinetice a curenților de apă de cădere foarte mică (Acronim: HyPER) Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2019-3247,


Cablu de încălzire cu autoreglare termică pentru încălzirea locuințelor și prevenirea formării gheții pe suprafețele adiacente clădirilor (Acronim: SMARTHC), Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2019-3073, Număr contract: 446PED/2020, Director de proiect: Dr. Lungulescu Eduard-Marius,


Echipament pentru stimularea proceselor biochimice din instalațiile de epurare a apelor reziduale (Acronim: ESELFBIO); Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0139; Număr contract: 12PTE/2020; Responsabil partener 1 - INCDIE ICPE-CA: Alina Caramitru,


Medii de filtrare textile cu straturi polimerice fibroase obtinute prin electrofilare (Acronim: FILTER), Director de proiect: Dr. Adela Băra, contract: 113PED/2017,


Dezvoltarea experimentală de piese sinterizate de înaltă performanță și validarea tehnologiei de fabricare a acestora pentru utilizare în aparate de comutație de medie și înaltă tensiune (Acronim: HPERSINT), Director de proiect: dr. ing. Magdalena-Valentina LUNGU, contract: 118PED/2017,


Structuri spintronice cu Magnetorezistentă Anizotropică (AMR) si Magnetorezistentă gigantică (GMR) pentru aplicaţii de senzori robuşti (Acronim proiect: MAGSENS), Director proiect Dr. Jenica Neamțu, contract: 129PED/2017,


Celule solare de tip Grätzel cu structuri integrate de grafene 3D (Acronim: DSSC-WIDGET), Director de proiect: Dr. Cristina BANCIU, contract: 129PED/2017,


Dezvoltarea și validarea de soluții fiabile pentru producere de biogaz din biomasă algală în Rezervația Biosferei Delta Dunării (Acronim: BIOALG), Director de proiect: Dr. ing. Carmen Mateescu, contract: 170PED/2017,


Dezvoltarea experimentală a unei noi tehnologii şi proiect de echipament pentru vopsire electrostatică cu pudră a reperelor din MDF (Acronim proiect: TEV-MDF), Director de proiect: Prof. Dr. Ing. Florin Teodor Tănăsescu, contract: 79CI/2017,


Optimizarea sistemelor de hidro-generatoare (electrice integrate) în vederea implementării în cadrul unor complexe de producere a energiei din resurse regenerabile pentru zone costiere și pentru ape curgătoare; Director proiect: dr. ing. Marin Dorian; proiect 2 din cadrul contractului: 81PCCDI/2018 (Acronim TEACHERS),