INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA
Sigla ICPE-CA MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII Sigla MEC
romana english


Politica generala

Pe 12 aprilie 2001 a luat fiinta Institutul pentru Inginerie Electrica - Cercetari Avansate (ca societate pe acțiuni) prin reunirea unor laboratoare cu traditie in cercetare-dezvoltare pentru domeniile de materiale electrotehnice, inclusiv procesarea acestora prin radiatii ionizante, de inginerie electrica neconventionala, electrochimie si protectie impotriva coroziunii electrochimice si biologice, studiul vibratiilor si tehnologii de eliminare ale acestora.

În anul 2004, în luna august, în baza Hotărârii de Guvern nr. 1282 publicată în M.O. nr. 775/24.08.2004 a luat ființă Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA Bucuresti (INCDIE ICPE-CA), prin reorganizarea SC ICPE-CA Cercetări Avansate SA.

Infiintarea acestui Institut Național a constituit semnalul reluarii traditiilor laboratoarelor noastre in Cercetare-Dezvoltare-Inovare pentru domeniile lor de activitate, adaptata noilor conditii socio-politice interne si externe. Strategiile anuale ale noastre pun accent pe conceptul de dezvoltare durabila specifica domeniului nostru: satisfacerea nevoilor economice, ecologice si sociale ale prezentului fara periclitarea sanselor de dezvoltare ale generatiilor viitoare.

Privita astfel, dezvoltarea durabila nu este decit un mijloc moral de a trece la societatea cunoasterii. Prezentarea acestei declaratii cu referiri la cele trei dimensiuni ofera beneficiarului nostru intern si extern, al cercetarilor si produselor finalizate, o imagine completa a Institutului nostru.

Daca privim acum realizarile institutului nostru din punct de vedere economic, vom recunoaste imediat ca pentru acesta "dezvoltare durabila" nu este o notiune goala, ci un mijloc spre succes durabil. Temele noastre de cercetare - finantate fie in cadrul programelor planului PNCDI al Ministerului Educatiei si Cercetarii, fie din surse externe sau din cele ale societatilor comerciale - cit si produsele si serviciile noastre promoveaza in marea lor majoritate progresul ecologic: solicitare redusa a mediului inconjurator atit la producator - beneficiarul tehnologiilor - cât si la utilizatorul produselor si serviciilor noastre. O masura a acestui succes este numarul mare de proiecte de colaborare stiintifica internationala, multi si bilaterale, in care este implicat colectivul nostru, iar nivelul performantei acestei munci isi gaseste reflexia in cele peste 121 lucrari stiintifice publicate/comunicate la nivelul anului 2017 in strainatate si tara, in cele 24 brevete de inventie inregistrate la care se adauga13 acordate in acelasi an.

Componenta sociala a politicii noastre de dezvoltare durabila nu este numai subliniata de Contractul Colectiv de Munca negociat in Institut, ci mai ales de activitatea si rezultatele muncii Comitetului Sanatatii si Securitatii Muncii in asigurarea pentru toti salariatii nostrii a unui loc de munca conform pregatirii acestora, indiferent de nivelul acesteia: primara, medie sau universitara.


dr. ing. Sergiu NICOLAIE
Director General