INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA
Sigla ICPE-CA MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII Sigla MEC
romana englishProiecte Naționale 2021 - 2030


Nanocompozite antimicrobiene pe bază de spumă poliuretanică pentru aplicații biomedicale, sintetizate prin tehnologie asistată de radiații (Acronim: PuMA) ID proiect: 612PED/2022; Director proiect: dr. ing. Marius LUNGULESCU,


Sistem inteligent integrat pentru obținerea celui mai bun echilibru între potențialul ecologic al apei și randamentul turbinei (Acronim: i-Turb) ID proiect: 73 PTE/30.06.2022; Responsabil proiect P1: Dr. ing. Florentina BUNEA,


Noi compozite cimentoide multifuncționale pentru protecție împotriva agenților bio-patogeni (Acronim: BIOPATCEM) ID proiect: 602 PED/2022; Director proiect: Dr. chim. Teodora MĂLĂERU,


Echipament performant pentru producerea microalgelor prin creştere stimulată în câmp electric de extremă joasă frecvenţă; (Acronim: EPSμALG), (Număr contract: 91 PTE/2022) Director proiect: Drd. biol. Monica Jipa, Responsabil proiect P1: Dr. ing. Andreea Voina,