INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA
Sigla ICPE-CA MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII Sigla MEC
romana englishLaborator de APLICAŢII ALE SUPRACONDUCTIBILITĂŢII ŞI CRIOGENIEI ÎN INGINERIA ELECTRICĂ

Sef Laborator: Dr. Ing. Ion DOBRIN
E-mail: ion.dobrin@icpe-ca.ro
Tel: (+40-21)346.72.31/613
Fax: (+40-21)346.82.99

DOMENII DE CERCETARE

Activităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul Aplicatiilor Supraconductibilitatii si Criogeniei in Ingineria Electrica:

- Dezvoltarea de echipamente electrice inovative pentru creşterea eficienţei energetice prin utilizarea supraconductorilor si criogeniei;
- Dezvoltarea de maşini electrice rotative supraconductoare (motoare si generatoare electrice);
- Dezvoltarea de electromagneti supraconductori pentru generarea de campuri magnetice intense (>2T);
- Dezvoltarea de sisteme criogenice de racire cu agenti criogenici sau cu crioracitoare cu ciclu inchis (Gifford-McMahon sau tip pulse-tube);
- Investigarea proprietatilor fizice ale materialelor pentru ingineria electrica, la temperaturi joase (2-400K) si in campuri magnetice intense (0-9T).

DOMENII DE EXPERTIZĂ:

- Masurarea de proprietăţi termice, electrice şi magnetice la temperaturi joase (2-400K) pentru materiale electrotehnice, inclusiv supraconductoare;
- Măsurarea parametrilor critici (temperatura critică şi curentul critic) pentru materiale supraconductoare LTS si HTS;
- Proiectarea realizarea şi testarea de bobinaje supraconductoare LTS şi HTS, atât în tehnologie planară (2D), cât şi 3D, pentru acceleratoare de particule şi maşini electrice supraconductoare (motoare si generatoare electrice);
- Proiectarea, realizarea şi testarea de bobine şi electromagneţi supraconductori pentru obţinere de câmpuri magnetice intense (>2T) pentru industrie şi pentru acceleratoare de particule;
- Obţinerea, controlul şi măsurarea temperaturilor joase (4,2 – 300 K) prin utilizarea de fluide criogenice, cât şi de criorăcitoare cu ciclu închis (de tip Gifford-McMahon sau Pulse-tube);
- Proiectarea, realizarea şi testarea de bobine şi electromagneţi supraconductori pentru obţinere de câmpuri magnetice intense (>2T) pentru industrie şi pentru acceleratoare de particule;
- Proiectarea, realizarea şi testarea de sisteme criogenice de răcire pentru maşini electrice supraconductoare şi electromagneţi supraconductori atat cu fluide criogenice cat si cu crioracitoare cu ciclu inchis (Gifford-McMahon sau Pulse-tube).Laborator de CARACTERIZARI SI INCERCARI
MATERIALE SI PRODUSE ELECTROTEHNICE

Sef Laborator:
E-mail:
Tel: (+40-21)346.72.31/151, 138, 107
Fax: (+40-21)346.82.99

DOMENII DE CERCETARE

- determinari caracteristici fizico-mecanice
- determinari caracteristici electrice
- determinari caracteristici magnetice
- analize structurale
- analize microbiologiceLaborator de COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA

Sef Laborator: dr. ing. Mihai BADIC
E-mail: mihai.badic@icpe-ca.ro
Tel: (+40-21)346.72.31/128
Fax: (+40-21)346.82.99

DOMENII DE CERCETARE

In cadrul laboratorului se fac masurari asupra:

- atenuarii ecranelor electromagnetice utilizate pentru protectia aparatelor electronice, cladiriilor si/sau specialistiilor expusi la radiatii electromagnetice; determinarea nivelului campului electromagnetic;
- determinarea campului electromagnetic emis de aparatele electronice si electrotehnice;
- determinarea permitivitatii dielectrice, tangentei unghiului de pierderi, permeabilitatii magnetice, in domeniul de frecventa 40Hz-30MHz;
- determinarea rezistivitatii de suprafata, a rezistivitatii de volum;
- analize spectrale de imagine in infrarosu, pentru circuite electrice, cablaje imprimate, prevenirea incendiilor, conexiuni electrice, cladiri, etc.
- spectroscopia de reflectanta THz; spectroscopia de transmisie THZ, caracterizarea materialelor; analiza structurii cristaline si a substantelor polimorfe;
- studiul suprafetelor si al interfetelor solidelor, lichidelor, polimerilor.
- atenuarii ecranelor electromagnetice utilizate pentru protectia aparatelor electronice, cladiriilor si/sau specialistiilor expusi la radiatii electromagnetice; determinarea nivelului campului electromagnetic;
- determinarea campului electromagnetic emis de aparatele electronice si electrotehnice;
- determinarea permitivitatii dielectrice, tangentei unghiului de pierderi, permeabilitatii magnetice, in domeniul de frecventa 40Hz-30MHz;
- determinarea rezistivitatii de suprafata, a rezistivitatii de volum;
- analize spectrale de imagine in infrarosu, pentru circuite electrice, cablaje imprimate, prevenirea incendiilor, conexiuni electrice, cladiri, etc.
- spectroscopia de reflectanta THz; spectroscopia de transmisie THZ
- caracterizarea materialelor; analiza structurii cristaline si a substantelor polimorfe;
- studiul suprafetelor si al interfetelor solidelor, lichidelor, polimerilor.


Laborator de EVALUARE A COMPORTARII TERMICE
A PRODUSELOR SI MATERIALELOR PRIN ANALIZA TERMICA

Sef Laborator: Dr. Ing. Andrei CUCOȘ
E-mail:andrei.cucos@icpe-ca.ro
Tel: (+40-21)346.72.31/118
Fax: (+40-21)346.82.99

DOMENII DE CERCETARE

- Analiza termogravimetrica (TG);
- Analiza termogravimetrica derivata (DTG);
- Analiza termica diferentiala (DTA);
- Calorimetrie diferentiala dinamica (DSC);
- Dilatometrie (DIL);
- Analiza termo-mecanica (DMA);


Laborator de MASURATORI MEMS SI NEMS

Sef Laborator: ing. Daniel LIPCINSKI
E-mail: daniel.lipcinski@icpe-ca.ro
Tel: (+40-21)346.72.31/204
Fax: (+40-21)346.82.99

DOMENII DE CERCETARE

- Masuratori de micro si nanodeplasari;
- Masuratori ai parametrilor dinamici ai micro si nanoactuatorilor;
- Masuratori de rezonanta electromecanica;
- Masuratori de nanorugozitati ale suprafetelor (profilograme).Laborator de PROCESARE SISTEME MICROELECTROMECANICE

Sef Laborator: dr. ing. Cristinel ILIE
E-mail: cristinel.ilie@icpe-ca.ro
Tel: (+40-21)346.72.31/144
Fax: (+40-21)346.82.99

DOMENII DE CERCETARE

- Proiectare SDV-uri, modele si prototipuri pentru contractele de cercetare;
- Executie procesari sisteme microelectromecanice.