INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA
Sigla ICPE-CA MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII Sigla MEC
romana english


Declaratie de mediu


DECLARATIA DE POLITICA DE MEDIU A CONDUCERII INCDIE ICPE-CA
Conducerea de varf a INCDIE ICPE-CA este tot mai preocupata sa-si imbunatateasca performantele de mediu.


Conducerea INCDIE ICPE-CA a adoptat o politica de mediu care sa contribuie la imbunatatirea imaginii INCDIE ICPE-CA, imbunatatirea pozitiei comerciale, devansarea concurentei, motivarea si eficientizarea personalului si reducerea costurilor de mediu si energie.

Politica in domeniul mediului este stabilita in conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO 14001 si este tradusa in practica prin implementarea sistemului de management de mediu, Procedurile Generale de protectie a mediului si Procedurile Specifice, controlabil si tinut sub control si supus permanent optimizarii.

Principalele obiective ale politicii privind protectia mediului stabilite de conducerea INCDIE ICPE-CA sunt urmatoarele:
- Mentinerea si imbunatatirea permanenta a sistemului de management de mediu elaborat pe baza standardului SR EN ISO 14001 in scopul imbunatatirii performantei globale de mediu si certificarea conformitatii acestuia.
- Realizarea activitatilor, produselor si serviciilor respectandu-se protectia mediului inconjurator, sursele de poluanti cunoscute, monitorizate si neutralizate pana la valoarea limita admisibila in normativele in vigoare
- Imbunatatirea tehnologiilor si produselor in sensul ecologizarii acestora, al obtinerii de tehnologii "curate" si adoptarea masurilor de prevenire a poluarii in toate domeniile de activitate ale INCDIE ICPE-CA.
- Realizarea unei bune gospodariri a deseurilor, a substantelor toxice si periculoase si a reziduurilor astfel incat, impactul activitatilor legate de acestea asupra mediului, sa fie minim.
- Adoptarea de masuri de protectie a mediului in concordanta cu legislatia si cu reglementarile de mediu aplicate.
- Corelarea politicii de mediu cu programul si sistemul de management de mediu si cu politica generala a INCDIE ICPE-CA.

Comunicarea politicii de mediu intregului personal si publicului larg.
Conducerea INCDIE ICPE-CA este angajata in infaptuirea politicii de mediu declarate si a obiectivelor de mediu propuse, alocand in acest scop resurse financiare pentru: dotari si retehnologizari, instruri, documentatie si personal instruit cu responsabilitati in probleme de mediu.

Conducerea de varf a INCDIE ICPE-CA a desemnat ca Sef de laborator cu Implementarea si certificarea sistemului de management de mediu si cu Protectia Mediului pe d-na dr.ing. Georgeta Alecu, cu autoritate definita pentru:
- a asigura ca este stabilit , implementat si mentinut sistemul de management de mediu, conform SR EN ISO 14001 si seria ISO 14000.
- a raporta managementului date despre despre funtionalitatea sistemului de management de mediu in vederea analizarii si imbunatatirii lui.

Laboratorul de Management Integrat: Calitate-Mediu efectueaza documentarea generala, urmarirea in implementare, auditarea si permanenta actualizare a sistemului de management de mediu; laboratoarele INCDIE ICPE-CA, furnizoare de produse si servicii, isi elaboreaza, cu asistenta din partea laboratorului Management Integrat: Calitate-Mediu, documentatia specifica, procedurile pentru protectia mediului.
Toate laboratoarele au obligatia de a respecta prevederile Manualului de Sistem Integrat, procedurile sistemului de management de mediu, legislatia si reglementarile de mediu aplicabile.

Conducerea de varf INCDIE ICPE-CA isi asuma intreaga responsabilitate pentru politica de mediu adoptata si pentru rezultatele obtinute ca urmare a aplicarii ei.dr. ing. Sergiu NICOLAIE
Director General
SR EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015)