INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA
Sigla ICPE-CA MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII Sigla MEC
romana englishPublicațiiBulletin of Micro and Nanoelectrotechnologies


Revista de Istoria Electrotehnicii Românești


Elite tinereLucrarea reprezintă traducerea în engleză a cursului de inițiere în cercetarea științifică destinat membrilor (elevi de liceu) Centrului Alexandru Proca din cadrul INCDIE ICPE CA.
De mentional că peste 65 de elevi au trecut paragul acestui Centru de excelență .
Cursul prezintă elementele principale ale cercetarii științifice , menționînd o istorie scurtă a cercetării științifice, modul cum se efectuează o documentare, modul de abordare a unei teme de cercetare, tipurile de cercetare aplicativă și fundamentală, cum se efectueaza o diseminare,etc.
Fiecare capitol include si un numar de întrebări sau proble în scopul de fixare a cunoștiințelor.
Este destinal elevilor de liceu, studenților dar și tinerilor cercetatori.