INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA
Sigla ICPE-CA MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII Sigla MEC
romana english
PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020Transfer de cunoștințe către mediul privat în domeniul energie având la bază experiența științifică a ICPE-CA - TRANSENERG - Director proiect: dr. ing. Sergiu NICOLAIE

Sistem modular integrat şi tehnologie pentru ecranare electromagnetică a incintelor în gama 100kHz-18GHz - SITEM - Director proiect: dr. ing. Mihai BĂDIC

- invitație workshop - 24 februarie 2017, ora 10:00am

Dezvoltarea capitalului intelectual prin transfer de cunoștințe în domeniul materialelor avansate – Impact asupra creșterii productivității muncii și volumului producției în intreprinderi - PHOENIX - Director proiect: dr. ing. Mariana LUCACIPentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României