INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA
Sigla ICPE-CA MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII Sigla MEC
romana english

Personalul de Cercetare-Dezvoltare

In institut isi desfasoara activitatea 189 persoane din care:
- Personal în admnistrație: 47
- Personal în Transfer Tehnologic si servicii: 6
- Personal în cercetare-dezvoltare: 137
o Din care:
§ Personal cu studii superioare atestat: 86
§ Personal cu studii superioare neatestat (ACS, ing., ec.): 51
§ Personal cu studii medii: 52.

Structura personalului atestat:
1.) CP I: 19
2.) CP II: 8
3.) CP III: 25
4.) CS: 17
5.) IDT I: 10
6.) IDT II: 4
7.) IDT III: 2
8.) IDT: 1

Salariați cu studii superioare: 137 din care:
- numar doctori in stiinte: 66, din care conducători de doctorat: 1
- numar doctoranzi: 11
- numar masteranzi: 6
- rest personal cu studii superioare: 54