INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA
Sigla ICPE-CA MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII Sigla MEC
romana englishPolitica științifică


Ştiinţa stă la baza dezvoltării durabile care, la rândul său, este suportul calităţii vieţii și prosperităţii economice.
În INCDIE ICPE – CA, acest concept defineşte linia directoare a tuturor activităţilor noastre, pe termen mediu şi lung, în toate direcțiile de activitate, respectiv:
• abordarea domeniilor şi a temelor de cercetare;
• preluarea şi execuţia tuturor comenzilor de la beneficiari pentru diverse piese, componente, materiale şi echipamente de înaltă tehnicitate dezvoltate în departamentele şi laboratoarele noastre;
• promovarea personalului de cercetare;
• preluarea şi abordarea diverselor solicitări de servicii specializate şi asistenţă tehnică;
• asigurarea unei cariere în cercetare pentru fiecare participant;
• asigurarea unui climat de muncă sănătos pentru personalul institutului.

În domeniul cercetării şi al serviciilor specifice de asistenţă tehnică, deviza noastră a fost întotdeauna tehnicitatea şi ţinuta ştiinţifică.

Coordonarea ştiinţifică a institutului nostru, precum şi stabilirea politicii în domeniu, sunt asigurate de Consiliul Ştiinţific format din 4 membri de drept (Directorul General, Directorul Tehnic, Directorul Științific şi Secretarul Știinţific) și 13 membri aleși pentru o perioadă de 4 ani. În prima ședință a CS se aleg presedintele, vicepreședintele din rândul memebrilor CS și Secretarul CS dintre CS I sau CS II ai ICPE-CA.

În concepţia noastră, o activitate ştiinţifică de nivel se poate baza doar pe un personal specializat, cu activitate ştiinţifică susţinută, selectat şi promovat după severe criterii de performanţă. În institutul nostru, criteriile de performanţă în baza cărora se promovează personalul din cercetare, sunt stabilite de Consiliul Ştiinţific.

Pe termen scurt, politica de cerectare în institutul nostru se bazeză pe orientarea către abordarea unor teme de cercetare – finanţate fie din fondurile bugetare, fie prin atragerea de fonduri private – prin care se urmăreşte realizarea unor produse şi servicii noi.

Pe termen lung, politica științifică este orientată către abordarea unor teme îndreptate spre dezvoltarea de produse, tehnologii şi servicii capabile ca, pe termen lung, să contribuie la dezvoltarea durabilă a societății.

În concepţia noastră, comunitatea ştiinţifică este o comunitate deschisă spre viitor, în care rezultate remarcabile se pot obţine numai printr-o largă deschidere, comunicare şi colaborare. De aceea, promovăm colaborările cu toate mediile ştiinţifice din ţară şi străinătate. În acest context, am organizat şi dorim să organizam și pe viitor o serie de manifestări ştiinţifice care să contribuie la definirea și consolidarea identității științifice și tehnologice a ICPE-CA la nivel național și internațional.


dr. ing. Eros PĂTROI
Director Științific - interimar

dr. ing. Adela BĂRA
Secretar Științific