INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA
Sigla ICPE-CA MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII Sigla MEC
romana english


Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”
„Investitii pentru viitorul dumneavoastra”
“Infrastructura pentru promovarea competitivitatii prin inovare în inginerie electricadestinata cresterii durabile a securitatii energetice – PROMETEU
Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala


PROMIT 2011 - Modernizarea infrastructurii destinata promovarii potentialului de cercetare in inginerie electrica pentru aplicatii in ariile tematice economice prioritare ale Romaniei ca tara membra UE;

Nr. 104 / cod SMIS – CSNR 2589




PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020