INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA
Sigla ICPE-CA MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII Sigla MEC
romana english


Laboratorul Sisteme Fotovoltaice

OFERTĂ SERVICII


Adresată proprietarilor și administratorilor de parcuri fotovoltaice precum și contractorilor de servicii de mentenanță pentru parcurile fotovoltaice:
1. Servicii de DIAGNOZĂ pentru Potential Induction Deterioration (PID)1 a modulelor fotovoltaice în situ, la fața locului;
2. Servicii de DIAGNOZĂ pentru orice fel de pierderi2 de putere in parcurile fotovoltaice în situ, la fata locului;
3. Determinarea Ratei de Performantă PR3 (Performance Ratio) a parcurilor fotovoltaice si urmărirea permanentă sau temporară a evolutiei acesteia în vederea depistării timpurii a deteriorării performantei de putere si prevenirea defectării componentelor.
4. Măsurarea puterii panourilor, măsurarea caracteristicii Curent-Tensiune (IV) a panourilor si a unei arii de panouri fotovoltaice la fața locului, verificarea la Electro-Luminiscentă (EL Tester) la fața locului, în parcul fotovoltaic, în conformitate cu standardele europene si naționale în vigoare;
5. Măsurarea eficienței invertoarelor4 si a calității energiei electrice generate de acestea, la fața locului, in confrmitate su standardele europene si naționale;
6. Măsurarea in laborator a caracteristicii Curent –Tensiune (IV), a puterii panourilor fotovoltaice cu precizie de 0,5% în condițiile standard de referință și în conformitate cu standardele europene si naționale.

NOTĂ
1. PID – Potential Induction Deterioration este un efect, descoperit cu caâțiva ani în urmă, care afectează peste 30% din totalul modulelor fotovoltaice instalate la nivel mondial și care constă în reducerea dramatică a puterii panourilor PV afectate, ajungând pană la 10-20% din puterea nominală în cateva săptămâni. Fenomenul este favorizat de căldura umedă (temperaturi de peste 45 grade pe module și umiditate peste 60%) și este cauzat de curenții reziduali care apar între ramele de Al si polii panourilor PV (prin sticlă și înfoliant) la capetele de șir unde diferența de potențial este de sute de volți. Fenomenul este reversibil iar timpul de recuperare este cu atât mai mic cu cat PID este descoperit din vreme. În Romania a fost prima dată constatat la un parc fotovoltaic de lângă Giurgiu și este semnalat din ce în ce mai des.
2. Din analiza caracteristicii IV se poate depista cauza/cauzele pierderilor și se decide care sunt măsurile corective.
3. Evolutia Ratei de Performanța PR în sensul unei scăderi mai mari decât cea generată de rata normală de degradare a panourilor indică o anomalie a cărei cauză trebuie depistată în vederea remedierii înainte de defectarea unor componente.
4. Pentru invertoare avem aparatură de masură cu care putem determina eficiența acestora, calitatea energiei (măsurarea armonicelor) și eficiența punctului MPPT.

[detalii]