INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA
Sigla ICPE-CA MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII Sigla MEC
romana englishProiecte STAR


Proiecte Naționale STAR 2016 - 2020

1. Sistem inteligent pentru monitorizarea scurgerilor de gaz combustibil în condițtii severe de spațiu. Acronim: SenSyStar" Contract de cercetare stiinţifică Nr. 190/2017, ID proiect: 523, Director proiect Dr. fiz. Jenica NEAMȚU


2. STAR PENTRU FIECARE IN PROGRAMUL CADRU ESA; Axa prioritara: INFRASTRUCTURA; Acronim: E-STAR;
Programul CDI pentru Tehnologie Spațială și Cercetare Avansată STAR, Director de proiect: dr. Gabriela IOSIF
Proiecte Naționale STAR 2013

1. Noi tipuri de actuatori specifici aplicatiilor spatiale
Acronim ACTOSPACE; Contract nr. 88/29.11.2013; Director proiect: dr. ing. Pîslaru-Dănescu Lucian2. Magnets made by nanocomposites materials used in high speed electric motors manufacturing
Acronym: nMAT; Contract STAR No. 99/2013; Contract: 113/2016.