INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA
Sigla ICPE-CA MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII Sigla MEC
romana english

Stiinta, suport al dezvoltarii durabile

Activitatea oamenilor de stiinta conduce la intelegerea din ce in ce mai aprofundata a unor fenomene cum sunt: schimbarile climatice, accelerarea ritmului de consumare a resurselor, trendurile demografice, degradarea mediului inconjurator etc. În elaborarea strategiilor de dezvoltare de lunga durata este absolut necesara luarea in considerare a fenomenelor de tipul celor enumerate.
Stiinta trebuie sa aiba un rol din ce in ce mai important in asigurarea dezvoltarii durabile prin cresterea eficientei utilizarii resurselor, prin dezvoltarea unor noi tehnologii, ecologice, de productivitate ridicata si cu consumuri materiale si energetice reduse, prin identificare unor noi resurse etc.
Stiinta trebuie privita ca o componenta esentiala in procesul de restructurare a societatii si economiei pentru asigurarea dezvoltarii durabile. Evaluarea stiintifica a conditiilor actuale si a perspectivelor potentiale, bazata pe inovatiile stiintifice existente si in curs de dezvoltare trebuie sa stea la baza procesului de elaborare a politicilor de dezvoltare.
In fata amenintarilor degradarii ireversibile a mediului inconjurator, lipsa unei intelegeri stiintifice complete a fenomenelor care au loc nu poate fi o scuza pentru amânarea actiunilor care se impun. De aceea este necesara cresterea sustinuta a productivitatii in activitatea stiintifica.
In conformitate cu concluziile si recomandarile Conferintei Internationale privind Agenda Stiintei pentru Mediu si Dezvoltare (ASCEND 21) principalele directii de actiune sunt:
- Dezvoltarea bazei stiintifice a managementului durabil
- Cresterea nivelului cunostintelor stiintifice
- Imbunatatirea calitatii evaluarilor stiintifice pe termen lung
- Dezvoltarea capacitatii si capabilitatii stiintifice

Dezvoltarea bazei stiintifice a managementului durabil

Dezvoltarea durabila necesita elaborarea de prognoze pe termen lung care sa integreze in procesul de dezvoltare efectele locale si regionale ale schimbarilor globale. Procesul de dezvoltare trebuie periodic reevaluat in functie de rezultatele cercetarii stiintifice, urmarind ca utilizarea resurselor sa aiba un impact minim asupra mediului inconjurator.
Obiective:
Dezvoltarea capacitatilor si capabilitatilor stiintifice in domeniile relevante pentru mediu si dezvoltare;
Elaborarea politicilor de dezvoltarea si mediu pe baza celor mai noi cuceriri ale stiintei si tehnicii;
Imbunatatirea cooperarii intre oamenii de stiinta pentru promovarea programelor si activitatilor de cercetare interdisciplinare;
Participarea cetatenilor la stabilirea prioritatilor si la luarea deciziilor privind dezvoltarea durabila.
Activitati:
Elaborarea unui inventar al rezultatelor stiintelor naturale si sociale relevante pentru promovarea unei dezvoltari durabile;
Identificarea directiilor de cercetare si stabilirea prioritatilor in contextul eforturilor internationale in domeniu;
Elaborarea si utilizarea unor instrumente relevante pentru dezvoltarea durabila:
- indicatori privind calitatea vietii privind starea de sanatate, educatia, starea mediului inconjurator, economia, etc;
- noi structuri pentru un management superior al resurselor;
- formularea unei politici de protectie a mediului pe termen lung.
Colectarea, analiza si integrarea datelor privind legaturile dintre starea diferitelor ecosisteme si starea de sanatate a colectivitatilor umane pentru a imbunatati cunoasterea privind costurile si beneficiile diferitelor politici si strategii de dezvoltare care se elaboreaza;
Studii stiintifice la nivel national si regional privind caile de realizare a unei dezvoltari durabile, folosind metodologii comparabile si complementare.
Mijloace de implementare:
Evaluarea costurilor si identificarea surselor de finantare;
Dezvoltarea mijloacelor tehnologice si stiintifice necesare:
- noi programe de cercetare stiintifica incluzând aspectele umane si socio-economice pentru a intari cercetarea interdisciplinara privind degradarea mediului si tehnologiile de reabilitare a acestuia;
- realizarea unor modele demonstrative de diferite tipuri (socio-economic, conditii de mediu etc.) pentru a studia si evalua metodologiile propuse;
- dezvoltarea unor metode de evaluare a riscului relativ pentru a asista factorii decizionali in stabilirea prioritatilor de cercetare stiintifica.

^sus

Imbunatatirea calitatii evaluarilor stiintifice pe termen lung

Cunostintele stiintifice acumulate pot fi folosite la realizarea de evaluari stiintifice ale stadiului actual si de previzionari a tendintelor viitoare. Pe aceasta baza pot fi prefigurate actiunile care trebuie realizate, sau care trebuie evitate, pentru mentinerea biosferei in stare de cât mai buna sanatate si pentru diminuarea reducerii biodiversitatii.
Obiective:
Obiectivul principal consta in furnizarea de evaluari a stadiului actual li a tendintelor viitoare la nivel local, regional si global pe baza celor mai bune cunostinte stiintifice pentru a dezvolta strategii alternative necesare pentru fundamentarea politicilor pe termen mediu si lung.
Activitati:
- Coordonarea datelor si statisticilor relevante pentru problemele de mediu si dezvoltare ca suport pentru elaborarea evaluarilor stiintifice pe termen lung (de exemplu date privind epuizarea resurselor, trenduri demografice, etc);
- Dezvoltarea unor metodologii pentru efectuarea de audituri nationale, regionale si globale care sa permita examinarea capacitatii sistemelor regionalw si global de a satisface necesitatilor formelor de viata umana si non-umana si identificarea zonelor si resurselor vulnerabile la o degradare viitoare.
Mijloace de implementare:
- Evaluarea costurilor si identificarea surselor de finantare;
- Dezvoltarea unor baze de date relevante si a unor sisteme de monitorizare a mediului, de colectare, transmitere a datelor si de prelucrare a acestora.

^sus

Dezvoltarea capacitatii si capabilitatii stiintifice

Datorita rolului in crestere pe care il au cunostintele stiintifice in elaborarea politicilor de mediu si dezvoltare este necesara dezvoltarea si intarirea capacitatilor stiintifice si tehnologice pentru participarea activa la activitatile de cercetare stiintifica si de utilizare a rezultatelor acesteia. Printre cele mai importante modalitati de dezvoltare a capacitatilor stiintifice si tehnologice mentionam:
Educatia si instruirea practica in stiinte si tehnologii;
Asistenta internationala pentru dezvoltarea infrastructurii de cercetare si dezvoltare;
Implementarea unor instrumente de incurajare a cercetarii stiintifice si a utilizarii rezultatelor ei in sectoarele productive ale economiei;
Cresterea numarului de specialisti in disciplinele relevante pentru a face fata complexitatii si dimensiunilor problemelor de mediu.
Obiective:
Dezvoltarea unor sisteme de educatie, instruire si facilitati pentru cercetare - dezvoltare;
Dezvoltarea cantitativa si calitativa a infrastructurii cercetarii stiintifice;
Cresterea numarului de specialisti in disciplinele stiintifice fundamentale;
Cresterea numarului de specialisti in disciplinele stiintifice legate de problemele mediului;
Imbunatatirea accesului oamenilor de stiinta si a factorilor de decizie la informatiile relevante pentru problemele de mediu;
Cresterea nivelului de colaborare interna si internationala in programele de cercetare stiintifica privind mediul si dezvoltarea.
Activitati:
Educarea si instruirea oamenilor de stiinta pentru cresterea abilitatii lor de a identifica, gestiona si integra aspectele de protectie a mediului in proiectele de cercetare;
Formarea specialistilor pentru a lucra in programe de cercetare interdisciplinare legate de mediu si dezvoltare
Dezvoltarea infrastructurii stiintifice in scoli, universitati si institute de cercetare;
Promovarea transmiterii informatiilor stiintifice si tehnologice si a bazelor de date proprii catre centre si retele de date nationale si regionale;
Dezvoltarea parteneriatelor intre institute si universitati pentru a facilita schimbul de date stiintifice si tehnologice si a asigura asistenta tehnica necesara pentru dezvoltarea durabila si protectia mediului;
Compilarea, analiza si publicarea cunostintelor stiintifice, tehnologice si de mediu.
Mijloace de implementare:
Evaluarea costurilor si identificarea surselor de finantare;
Extinderea si eficientizarea programelor si retelelor de cercetare care sa conduca la cunostinte stiintifice relevante pentru fomularea politicilor de dezvoltare durabila;
Dezvoltarea de sisteme de monitorizare, evaluare si informare si a bazelor de date.

^sus