MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Noi compozite cimentoide multifuncționale pentru protecție împotriva agenților bio-patogeni (Acronim: BIOPATCEM)

NOI COMPOZITE CIMENTOIDE MULTIFUNCȚIONALE PENTRU PROTECȚIE ÎMPOTRIVA AGENȚILOR BIO-PATOGENI (Acronim: BIOPATCEM)

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2021-0334

Număr contract: 602PED/2022

Finanţare: bugetul de stat și cofinanțare

Denumirea Programului: Programul 2 – Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare, Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare

Direcția de cercetare: 4.3 – Materiale avansate

Tipul proiectului: Proiect experimental demonstrativ (PED)

Valoarea totală a contractului: 699.595 lei

Din care, pe surse de finanţare:

Sursa 1 – de la bugetul de stat: 598.795 lei

Sursa 2 – din alte surse atrase (cofinanţare beneficiar): 100.800 lei

Durata contractului: 24 luni (20.06.2022 – 20.06.2024)

Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

Contractor: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ ICPE-CA BUCUREŞTI (INCDIE ICPE-CA)

Partener proiect (P1): CEPROCIM SA

Rezumat:

Echipele de cercetare:

Obiectivele proiectului:

Etapele proiectului:

Date de contact:

Etapa I (*.pdf)

Etapa II (*.pdf)

Etapa III (*.pdf)

Raport final (document *PDF)

Rezumat:

Răspândirea tot mai mare a tulpinilor microbiene rezistente la antibiotice conduce la necesitatea găsirii unor metode alternative de combatere a potențialului patologic reprezentat de acestea. Posibilitatea de a dezvolta suprafețe antibacteriene și antifungice care să oprească creșterea acestora ar fi de un deosebit folos în viața de zi cu zi în spitale, săli de tratamente, școli, grădinițe, locuințe, hale industriale de prelucrare și depozitare alimente etc. Scopul proiectului este de a realiza și testa noi materiale compozite cimentoide multifuncționale pe bază de lianți anorganici și ZnO\ ZnO dopat cu (Mn,Ag) cu proprietăți antibacteriene și antifungice destinate aplicațiilor în construcții. Caracterul inovator al proiectului este reprezentat de faptul că deși această activitate antibacteriană și antifungică este cunoscută, în afara cimenturilor dentare (unde ZnO are chiar rolul de a preveni infiltrarea bacteriană) nu există date în literatura de specialitate despre testarea proprietăților antibacteriene și antifungice ale nanoparticulelor ZnO în materiale cimentoide cu aplicații în constructii. Etapele necesare realizării acestui proiect sunt: identificarea, caracterizarea materialelor și stabilirea metodelor de obținere a materialelor compozite cimentoide antibacteriene și antifungice; proiectarea, realizarea și optimizarea compozitului cimentoid antibacterian și antifungic; testarea și validarea modelului demonstrativ de compozit cimentoid antibacterian și antifungic cu aplicații în construcții. Activitățile de cercetare din cadrul proiectului propus, vor viza trecerea de la nivelul TRL2, prin experimentarea și coroborarea rezultatelor cu ipotezele fundamentale privind activitatea anibacteriană și antifungică a nano ZnO, la nivelul TRL 4 în care se va valida în condiții de laborator modelul demonstrativ și se va demonstra acțiunea antibacteriană și antifungică corelată cu proprietățile fizico-mecanice ale compozitelor.

Echipa de cercetare:

Colectiv de cercetare:

1. Mălăeru Teodora (CS I) – Director de proiect
2. Moanță Adriana (CS I) – Responsabil de proiect

Membrii în echipa de cercetare:

3. Georgescu Gabriela (IDT I) Pătroi Delia (CS I)
4. Pătroi Eros Alexandru (CS I)
5. Manta Eugen (IDT I)
6. Sbarcea Gabriela-Beatrice (CS III)
7. Marinescu Virgil Emanuel (IDT II)
8. Cucoș Andrei (CS II)
9. Morari Cristian (CS III)
10. Mohanu Ileana (CS II)
11. Petre Ionela (CS II)
12. Vlad Nicoleta (CS III)
13. Stancu Cristina (CS III)
14. Vijan Cristina Andreea (CS)
15. Neagu Ioana TI
16. Carstea Ștefan TI

Obiectivele proiectului:

Ob.1) Modele experimentale de nano-pulberi de ZnO și ZnO dopat cu ioni metalici (Mn, Ag); raport de testare, rețete de materiale cimentoide anti-bacteriene și anti-fungice (TRL 2)

Ob.2) Model demonstrativ de compozit cimentoid anti-bacterian și anti-fungic (TRL 3)

Ob.3) Teste de laborator (Rapoarte de testare) privind determinarea proprietăților fizico-mecanice și biologice (anti-bacteriene și anti-fungice) ale compozitelor cimentoide cu conținut de nano-pulberi de ZnO (TRL 4)

Etapele proiectului:

ETAPA I (document *PDF)

ETAPA II (document *PDF)

ETAPA III (document *PDF)

Raport final (document *PDF)

Rezultate preconizate:

• Pagina web a proiectului;

• Studiu privind cerințele de performanță si metodele de testare;

• 2 lucrări ISI/BDI transmise spre publicare;

• Participarea la conferințe și târguri de invenții.

Date de contact:

Coordonator CO: INCDIE ICPE-CA Bucureşti

Director de proiect: Dr. chim. Teodora MĂLĂERU

Telefon: +40213467231 / interior 116,

e-mail: teodora-malaeru@icpe-ca.ro

Partener P1: CEPROCIM SA

×