MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Tuburi termice plate

ICPE-Cercetari Avansate este astazi un institut national cu capital integral de stat, ce desfasoara activitati de traditie, recunoscute in domeniul ingineriei electrice. Detinand o importanta baza stiintifica in domeniu, INCDIE ICPE – CA ocupa o pozitie nationala semnificativa, situandu-se printre cele mai active si performante unitati de cercetare.
INCDIE ICPE-CA promoveaza si intreprinde cercetarea aplicativa in context national si international in domeniul ingineriei electrice (materiale, electrotehnologii, surse noi de energie, vibratii si echilibrari dinamice, compatibilitate electromagnetica etc.) spre folosul societatilor comerciale, private si publice, in beneficiul general al intregii societati.

Dezvoltand inovatia tehnologica pentru beneficiari, ICPE-CA creste competitivitatea acestora atat in Romania cat si in Europa. Activitatea de cercetare desfasurata promoveaza dezvoltarea economica a societatii si conduce la bunastarea sociala, in compatibilitate cu mediul inconjurator.

Principalele activitati cuprind:
– cercetare fundamentala si aplicativă in sectorul ingineriei electrice;
– inginerie, probe, masuratori, expertize in laborator, in statii pilot si pe teren;
– dezvoltare tehnologica in domeniul valorificarii, procesarii deseurilor industriale şi reabilitarii ecologice;
– elaborare de normative tehnice si economice de interes national privind asigurarea cerintelor fundamentale in domeniul ingineriei electrice;
– elaborare de strategii, asistenta tehnica si consultanta in domeniul ingineriei electrice;
– informare, documentare si pregatire de personal in domeniul ingineriei electrice.

Principalele grupuri de cercetare din cadrul INCDIE ICPE – CA sunt axate pe urmatoarele domenii de interes:
• Materiale Metalice Multifunctionale;
• Materiale Carbonice Avansate;
• Materiale Magnetice, Micro si Nanostructurate;
• Gazohidrodinamica;
• Materiale Ceramice Avansate;
• Materiale Polimerice;
• Materiale Dielectrice si Feroelectrice;
• Surse Noi de Energie;
• Inginerie Electromecanică;
• Electrotehnologii;
• Vibratii si Echilibrari Dinamice;
• Biologie;
• Caracterizari si Incercari Materiale si Produse pentru Inginerie Electrica;
• Compatibilitate Bioelectromagnetica;
• Evaluarea Comportării Termice a Produselor şi Materialelor prin Analiza Termica;
• Compatibilitate Electromagnetică – Cameră Anehoică;
• Incercari pentru micro si nanoelectromecanica;
• Procesare Sisteme Microelectromecanice;
• Certificarea Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu;
• Consultante, expertize in asigurarea protectiei proprietatii industriale prin brevete, marci, desene si modele industriale;

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA derulează, în contextul acordului de colaborare dintre INCDIE ICPE-CA, Universitatea Transilvania Brasov şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare IFIN-HH, un proiect care se referă la realizarea şi implementarea în industrie a unor tuburi termice plate.

Tuburile termice sunt dispozitive de transfer termic cu o înaltă conductivitate termică efectivă. Ele sunt constituite din incinte închise ermetic, umplute, după evacuarea aerului, cu o anumită cantitate de fluid de lucru.

Astfel, tuburile termice utilizează căldura latentă de evaporare a unui fluid de lucru pentru a transfera căldura eficient, la o temperatură aproximativ constantă.
Pe masură ce căldura este preluată de un evaporator din exterior, de la subansamblul răcit, fluidul de lucru se evaporă, preluând de la evaporator căldura latentă de evaporare.

Tubul termic plat, cu o suprafaţă a sursei calde de 0,000113 m2, are o putere maximă transferabilă de 12,5 KW. Conductivitatea termică echivalentă în interiorul tubului termic plat este de 40-50 de ori mai mare decât cea a cuprului, metal cu conductivitatea termică cea mai ridicată.

Avantajele tuburilor termice sunt numeroase: capabilitate de transfer termic mare, faţă de alte metode pentru aceeaşi masă şi gabarit; flexibilitate în configurarea suprafeţei de contact cu sursa caldă şi peretele cald; transferarea căldurii fără o cădere de temperatură semnificativă. Tubul termic poate să funcţioneze satisfăcător în condiţii de vid (gravitaţie zero), dacă este prevăzut în interior cu o structură capilară. Funcţionarea tubului este posibilă chiar şi fără surse auxiliare de energie.

Aplicaţiile tuburilor termice sunt în microelectronică şi în electronica de putere, în tehnica aerospaţială, în energetică, inclusiv în energetica nucleară, în îmbunătăţirea randamentului de transfer termic al sistemelor de răcire-termostatare a diferitelor echipamente şi în recuperarea de energie.

aparut in: eComunicate.ro, pe 13 noiembrie 2009.

×