MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Specialist în domeniul securității și sănătătii în muncă (SSM) și situații de urgență (SU) 2020

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginere Electrica ICPE-CA cu sediul in Spaiul Unirii nr. 313, sector 3, Bucuresti  organizeaza concurs pentru ocuparea postului de Specialist în domeniul securității și sănătătii în muncă (SSM) și situații de urgență (SU).

Inscrierile se fac in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului in ziar, la sediul institutiei la Secretariat.

Cerintele privind organizarea concursului sunt afisate pe site-ul www.icpe-ca.ro

Relatii la telefon 021.346.82.97

Cerinte Post

Curs inspector SSM nivel mediu (80 ore);
Absolvent curs inspector SSM nivel superior (180 ore)-reprezinta un avantaj;
Curs cadru tehnic PSI;
Cunoaste legile si normativele din domeniile SSM si SU;
Are deprinderea dе a studia, înțelege și interpreta legislatia în vigoare din domeniu;
Are bune cunostinte dе operare la calculator (in special, pachetul MS Office- Word, Excel);
Experienta pe un post similar (minim 3 anI);
Abilitați excelente dе comunicare și exprimare în limba romana, dе analiza, sinteza si organizare, dе lucru autonom si in echipa.

Calendar concurs:

 1. Anuntarea concursului in data de 19.10.2020 si afisarea procedurii pe site-ul institutului;
 2. Perioada de inscriere si depunerea dosarelor: 19.10.2020 – 02.11.2020 ora 16;
 3. Afisarea rezultatelor privind selectia dosarelor: 04.11.2020;
 4. Depunerea contestatiilor – selectie dosare: 05.11.2020;
 5. Rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor: 06.11.2020;
 6. Proba scrisa: 09.11.2020;
 7. Afisarea rezultatelor la proba scrisa: 10.11.2020;
 8. Depunerea contestatiilor – proba scrisa: 11.11.2020;
 9. Rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor – proba scrisa: 12.11.2020;
 10. Desfasurarea probei de interviu: 13.11.2020;
 11. Afisarea rezultatelor la proba de interviu: 16.11.2020;
 12. Depunerea contestatiilor –  proba interviu: 17.11.2020;
 13. Rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor  – proba interviu: 18.11.2020;
 14. Afisarea rezultatelor finale ale concursului: 18.11.2020.

BIBLIOGRAFIA

Securitatea si Sanatatea in Munca  muncii și PSI:

– Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătaţii în muncă cu modificările şi completările ulterioare;
– H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
– H.G. nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate  la locul de muncă cu modificările şi completările ulterioare;
– H.G. nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de lucrători a echipamentelor de muncă;
– H.G. nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;
– H.G. nr. 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;
– H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor;

 

Prevenirea si Stingerea Incendiilor , Protectie Civila.

– Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
– Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
– H.G.R. nr. 1739/ 6 decembrie 2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi / sau autorizării privind securitatea la incendiu, modificata prin HGR 19/2014;
– Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată în 2008;
– Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005, modificat şi completat de Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 786/2005 pentru aprobarea dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;
– H.G.R. nr. 642 / 29.06.2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere a protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice;
– Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 262 / 2010 privind aprobarea dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri;

TEMATICA PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA :

– Obligaţiile angajatorilor; Obligaţiile lucrătorilor; Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor conform Legii nr. 319/2006;
– Autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă; Servicii de prevenire şi protecţie conform Hotărârii nr. 1.425 din 11/2006;
– Obligaţiile angajatorilor conform Hotărârii nr. 971/2006;
– Obligaţiile angajatorilor conform Hotărârii nr. 1.048/2006;
– Obligaţiile angajatorilor conform Hotărârii nr. 1.146/2006;
– Protecţia ochilor şi a vederii conform Hotărârii nr. 1028/2006;
– Obligaţiile angajatorilor; Informarea, consultarea şi participarea lucrătorilor conform Hotărârii nr.1051/2006;
– Obligaţiile angajatorului; Supravegherea sănătăţii conform Hotărârii nr. 1136/2006;
– Obligaţiile angajatorilor. Servicii medicale profilactice conform Hotărârii Guvernuluinr.355/2007.
– Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
– Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
– Hotarârea Guvernului României nr. 1739 / 6 decembrie 2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi / sau autorizării privind securitatea la incendiu, modificata prin HGR 19/2014;
– Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată în 2008;
– Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005, modificat şi completat de Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 786/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;
– H.G.R. nr. 642 / 29.06.2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere a protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice;
– Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 262 / 2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri;
– Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor – indicativ P 118-99- aprobat prin ordinulnr.27/N/07.04.1999 al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului;
– Normativ pentru proiectarea, execuț ia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor” – indicativ I-7/2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.741/2011.

 

TEMATICA- SITUATII DE URGENTA, PROTECTIE CIVILA

Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului privind apărarea împotriva incendiilor;
Criteriile de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii in domeniul apărării împotriva incendiilor;
Măsuri specifice de prevenire şi stingere a incendiilor la exploatarea instalaţiilor electrice de iluminat şi forţă, la mijloace de încălzire electrică sau cu sobe;

Riscuri sau pericole de explozie şi/sau de incendiu determinate de electricitatea statică;
Cauzele de incendiu şi prevenirea lor:

Pericole, cauze şi masuri de prevenire a incendiilor şi exploziilor la depozitarea materialelor combustibile şi a produselor inflamabile lichide;
Organizarea intervenţiei la stingerea incendiilor:
– măsuri organizatorice şi tehnice pentru asigurarea primei intervenţii;
– conceptul de acţiune pentru stingerea incendiilor;
– modalitatea alarmării forţelor de intervenţie;
Organizarea protecţiei civile; Pregătirea pentru protecţia civilă; Protecţia populaţiei şi a bunurilor materiale;
Cerinte specifice si categorii de instructaje în domeniul situaţiilor de urgenţă;
Înştiinţarea şi alarmarea, atribuţii de bază în realizarea protecţiei populaţiei şi bunurilor materiale; Reguli de comportare pe timpul alarmei publice.

 

PO-28 Stabilirea condițiilor de organizare și funcționare și a modului de desfășurare a concursului de ocupare a posturilor, edII, rev 2

×