MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Sistem hibrid pentru autonomie energetica pe baza de modul fotovoltaic / pila de combustie

Proiect HIBRIVOLT
Tema:
Sistem hibrid pentru autonomie energetica pe baza de modul fotovoltaic / pila de
combustie
Contract: CEEX Nr. 195/2006
Autoritatea Contractantă: AGENŢIA MANAGERIALĂ DE CERCETARE ŞTIINŢFICA, INOVARE SI
TRANSFER TEHNOLOGIC – POLITEHNICA
Contractor: INCDIE ICPE – CA, Bucuresti
Director Proiect: Dr. Ing. Gimi A. RIMBU
tel: 021-3468297 fax: 021-3468299 e-mail: rimbu@icpe-ca.ro
Programul: CEEX – Cercetare de excelenta
Categoria de proiect: MODUL I – PROIECTE DE CERCETARE–DEZVOLTARE COMPLEXE
Tipul proiectului: P-CD
Perioada de derulare: 09.10.2006 – 15.09.2008
Acronimul proiectului: HIBRIVOLT

Coordonator proiect: INCDIE ICPE – CERCETARI AVANSATE, Bucuresti
Parteneri: Universitatea “VALAHIA” Târgovişte- Departamentul de Cercetare Energie-Mediu (UVT)
Beia Consult International (BEIA)
Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB – ENERG)
SC Filiala de Intretinere si Sevicii Energetice Electrica Serv SA (ELECTRICASERV)

Descriere proiect

×