MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Sistem de generare a energiei electrice utilizând turbina eoliană cu dublu efect, pentru asigurarea autonomiei energetice în aplicaţii specifice

PARTENERIATE ÎN DOMENII PRIORITARE
Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă (PCCA)
Proiect PN-II-PCCA Nr. 39/2012
„Sistem de generare a energiei electrice utilizând turbina eoliană cu dublu efect, pentru
asigurarea autonomiei energetice în aplicaţii specifice”. Acronim: DOUBLE T-VAX
Consorțiu:
Coordonator: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrica INCDIE
ICPE-CA
Director Proiect: Dr. ing. Sergiu NICOLAIE
Partener 1: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași
Responsabil Proiect: Conf. dr. ing. Dan SCURTU
Partener 2: S.C. „Q” SRL IAȘI
Responsabil Proiect: Ing. Dumitru CUCIUREANU
Partener 3: S.C. ICPEST SRL
Responsabil Proiect: Ing. Dorin OPREA
Partener 4: S.C. ELDA MEC SRL
Responsabil Proiect: Dr. ing. Elena CONDREA

Descriere proiect

×