MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Promovarea unui parteneriat pentru proiecte FP7 în domeniul micro/nano materialelor compozite avansate multifuncţionale

Proiect MNF-ADMAT
Tema:
Promovarea unui parteneriat pentru proiecte FP7 în domeniul micro/nano materialelor compozite
avansate multifuncţionale

Contract: CEEX 185/01.08.2006
Autoritatea Contractantă: Program CORINT – Centrul Naţional de Management Programe
Contractor: INCDIE ICPE-CA, Bucureşti
Director de proiect: Drd. Ing. Magdalena-Valentina LUNGU
E-mail: magda_lungu@icpe-ca.ro
Tel: (+40-21)346.72.31/108
Fax: (+40-21)346.82.99

Programul: CEEX – Cercetare de excelenţă
Categoria de proiect: Modul III – PROIECTE DE PROMOVARE A PARTICIPĂRII LA PROGRAMELE
EUROPENE ŞI INTERNAŢIONALE DE CERCETARE
Tipul proiectului: P-INT-VIZ
Acronimul proiectului: MNF-ADMAT
Perioada de derulare a proiectului: 01.08.2006 – 31.07.2008
Parteneri implicaţi în proiect:
Coordonator: INCDIE ICPE-CA Bucureşti

Descriere proiect

×