MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Promovarea integrarii colectivelor de cercetare romanesti din domeniul tehnologiilor pe baza de hidrogen si celulelor de combustie in programe de cercetare dezvoltate sub egida platformei tehnologice europene pentru hidrogen

Proiect EuRoGrove
Tema:
Promovarea integrarii colectivelor de cercetare romanesti din domeniul
tehnologiilor pe baza de hidrogen si celulelor de combustie in programe de
cercetare dezvoltate sub egida platformei tehnologice europene pentru hidrogen
Contract: CEEX 172/01.08.2006
Autoritatea Contractanta: Program CORINT – Centrul National de Management Programe
Subcontractor: INCDIE ICPE-CA, Bucuresti
Responsabil de proiect: Dr. Ing. Elena ENESCU
E-mail: enescu@icpe-ca.ro
Tel: (+40-21)346.72.31
Fax: (+40-21)346.82.99

Programul: CEEX – Cercetare de excelenta
Categoria de proiect: Modul III – PROIECTE DE PROMOVARE A PARTICIPARII LA
PROGRAMELE EUROPENE SI INTERNATIONALE DE CERCETARE
Tipul proiectului: P-INT-VIZ
Acronimul proiectului: EuRoGrove
Perioada de derulare a proiectului: 01.08.2006 – 20.08.2008
Parteneri implicati in proiect:
Coordonator: Universitatea “Ovidius” Constanta – Centrul pentru Stiinte Ingineresti Avansate,
Director de proiect: Prof. dr. ing. Eden MAMUT
Partener 1: Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice
– ICSI Râmnicu Vâlcea, Responsabil de proiect: Inf. Elena CARCADEA
Partener 2: INCDIE ICPE-CA Bucuresti, Responsabil de proiect: Dr. Ing. Elena ENESCU
Partener 3: Universitatea din Bucuresti, Responsabil de proiect: Conf. Dr. Ioan STAMATIN

Descriere proiect

×