MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Programul Operational Sectorial „Creșterea Competitivitatii Economice” „Investitii pentru viitorul dumneavoastră” “Infrastructura pentru promovarea competitivitatii prin inovare în inginerie electrica destinata creșterii durabile a securității energetice – PROMETEU”

Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

Comunicat de presa privind începerea proiectului
Bucuresti, 07.04.2014

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE – Cercetari Avansate (INCDIE ICPE-CA) din Bucuresti, Splaiul Unirii, nr.313, sector 3, anunta începerea proiectului „Infrastructura pentru promovarea competitivitatii prin inovare în inginerie electrica destinata cresterii durabile a securitatii energetice – PROMETEU”, proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala.
Proiectul se desfasoara prin intermediul Programului Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” (POS CCE), Axa prioritara 2 – Competitivitate prin Cercetare – Dezvoltare si Inovare CDI, Operatiunea 2.2.1, Aria tematica – Energie.
Proiectul se axeaza pe dezvoltarea unui portofoliu de optiuni inovative în domeniul energetic, durabile si eficiente. Se are în vedere dezvoltarea de produse si tehnologii inovative si eficiente din punct de vedere energetic, explorarea si testarea surselor de energie regenerabile.
Obiectivele specifice ale proiectului vor conduce la:
– Dezvoltarea unei infrastructuri performante prin completarea dotarilor existente la nivelul laboratoarelor existente si crearea de noi laboratoare în domeniul energiei;
– Consolidarea capacitatii administrative de sustinere si derulare de noi activitati de cercetare;
– Întarirea resurselor umane în domeniul cercetarii în sectorul energetic.
Cercetarea si inovarea în domeniul energiei reprezinta una dintre directiile principale promovate la nivel european, pentru a crea premisele îndeplinirii obiectivelor Strategiei Europa 2020. În cadrul procesului de tranzitie la un sistem energetic cu emisii reduse de carbon, politica UE încurajeaza tehnologiile de captare si mijloace mai sigure de productie a energiei si proiectarea ecologica a produselor electrice si electromagnetice care sa duca la dezvoltarea si introducerea de aparatura eficienta din punct de vedere energetic.
În acest context, obiectivele specifice ale proiectului cresc capacitatea de cercetare a INCDIE ICPE-CA, ridicând nivelul de competitivitate stiintifice pe plan international. De asemenea, se creeaza conditiile unui mediu de cercetare si educatie de un înalt nivel tehnico-stiintific pentru atragerea de specialisti din strainatate si a tinerilor cercetatori în institutiile CD publice din România.
Proiectul raspunde viziunii INCDIE ICPE-CA de a deveni promotorul cresterii bazate pe cunoastere în domeniul ingineriei electrice, promovând în acest sens o serie de investitii si proiecte de cercetare menite sa duca la cresterea competitivitatii institutului în domenii care înglobeaza tehnologie înalta, viziune în deplin acord cu obiectivele europene.
Valoarea totala a proiectului este de 26.836.300 lei, valoarea alocarii financiare nerambursabile acordate fiind de 22.000.000 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni, începând cu 12 martie 2014.
Persoana de contact: Dr.ing. Alecu Georgeta, Tel: 021.3467231, Fax: 021.3468299, e-mail: georgeta.alecu@icpe-ca.ro

Echipa de management

Kappel Wilhelm – Manager proiect, informare şi publicitate,

Alecu Georgeta – Manager tehnic al modernizării construcţiei clădirii,

Enescu Elena – Manager de achiziţionare a echipamentelor,

Lungu Mariana – Manager contractual

Stan Livia – Manager financiar

BROȘURA PROIECT PROMETEU

CONFERINŢA DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI „PROMETEU”

 

×