MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Noi tipuri de actuatori specifici aplicatiilor spatiale Acronim ACTOSPACE

Noi tipuri de actuatori specifici aplicatiilor spatiale
Acronim ACTOSPACE
Contract nr. 88/29.11.2013
Programul de Cercetare‐Dezvoltare‐Inovare pentru Tehnologie Spaţială şi Cercetare
Avansată ‐ STAR
Autoritatea Contractantă Agentia Spatiala Romana (ROSA)
Subprogram S1 Cercetare
Coordonator
CO Institutul National de Cercetare‐Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE‐CA,
Dire ct or de pr oiect : Dr.ing. Pîslaru‐Dănescu Lucian, tel. 0722474265, Fax: +40213468299,
email: lucian.pislaru@icpe‐ca.ro,
Parteneri
P1 Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti (prin centrul de cercetari ECEE)
Res pons abil de pr oie ct Prof.Dr.Ing. Alexandru MOREGA, tel. 021 4029153, Fax: 021 3181016,
email: alexandru.morega@upb.ro,
P2 SC STRAERO SA
Res pons abil de pr oie ct Lica FLORE, tel. 0749111186, Fax: 0214340170,
email: lica.flore@straero.ro,
P3 SC SMART MECHANICS SRL
Res pons abil de pr oie ct Dumitrita Gabor, tel. +40734839317, Fax: +40734839317,
email: imud2003@yahoo.com
Perioada de implementare: 29.11.2013 – 29.11.2015
VALOARE PROIECT 925000 lei
BUGET 900000 lei
COFINANTARE 25000 lei

Descriere proiect

×