MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Structuri hibride pe baza de nanoparticule feromagnetice grefate pe derivați grafenici pentru absorbția de microunde (Acronim: MW ABSORBER)

Project title: Microwave Absorber Hybrid Structures Based on Ferromagnetic Grafted Graphene Derivatives

 Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2019-4670

 Număr contract: 278 PED/2020

 Finanţare: Bugetul de stat

 Denumirea Programului: Programul 2 – Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare, Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare

 Domeniu: 2.3 – Securitate

 Tipul proiectului: Proiect experimental demonstrativ (PED)

 Valoarea totală a contractului: 633.334 lei

Din care, pe surse de finanţare:

Sursa 1 – de la bugetul de stat: 600.000 lei

Sursa 2 – din alte surse atrase (cofinanţare proprie): 33.334 lei

 Durata contractului: 24 luni (03.08.2020 – 02.08.2022)

Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

 Contractor: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică

ICPE-CA Bucureşti

Partener:      SC ROSEAL SA Odorheiu Secuiesc

 Rezumat:

Odata cu progresul accelerat al stiintei si tehnologiei inregistrat in ultimele decenii, tot mai multe echipamente electrice si sisteme de informatii au fost utilizate in diverse domenii. Totuși, astfel de echipamente și sisteme provoacă radiații electromagnetice care sunt dăunătoare sănătății și afectează funcționarea normală a echipamentelor electronice, prin interferențe. Ideea proiectului apare ca raspuns la necesitatea de a identifica si dezvolta noi structuri compozite care sa permita reducerea, prin absorbtie, a nivelului de radiatii si imbunatatirea conditiilor de functionare, prin eliminarea interferentelor. Materialele ce absorb microunde joaca un rol semnificativ în securitatea apărării naționale, sănătate, precum si in fiabilitatea echipamentelor electronice.

Este un fapt binecunoscut că incidența bolilor profesionale este foarte crescută in cazul personalului ce lucreaza in apropierea radarelor de mare putere, de aici si necesitatea de a identifica și dezvolta materiale foarte eficiente pentru absorbtia microundelor, in special pentru radiatiile specifice radarelor, a caror frecventa de lucru se situeaza in jurul valorii de 3 GHz.

Proiectul își propune să proiecteze (TRL 2), să dezvolte (TRL 3) și să valideze la scara de laborator (TRL 4) un model demonstrativ de structuri hibride, bazate pe nanoparticule feromagnetice grefate pe  derivati ai grafenelor, structuri realizate prin sinteza chimica, cu scopul de a fi utilizate ca absorbanti de microunde.

Proiectul își propune, de asemenea, ca dupa finalizarea activităților propuse, să dezvolte în proiectele viitoare aceste structuri hibride până la TRL-uri superioare si sa stabileasca o tehnologie de producere a acestora, tehnologie adecvata unui viitor transfer către partenerul industrial, compania ROSEAL.

Obiectivul proiectului:

Scopul proiectului este de a propune proiectarea (TRL 2), dezvoltarea (TRL 3) si validarea la scala de laborator (TRL 4) a unui model demonstrator de structuri hibride, pe baza de derivati grafenici grefati cu nanoparticule feromagnetice, structuri produse prin sinteza chimica, pentru absorberi de microunde.

 Rezultate preconizate:

– Studiu tehnic;
– Schema de preparare;
– Proiect conceptual;
– Modele experimentale de precursori de grafena si derivati grafenici;
– Modele experimentale de structuri hibride pe baza de derivati grafenici grefati cu particule feromagnetice;
– Buletin de caracterizare experimentala / raport de testare;
– Demonstrator experimental de laborator de structuri hibride pe baza de derivati grafenici grefati cu particule feromagnetice;
– Referential pentru validarea in laborator a demonstratorului experimental de structuri hibride pe baza de derivati grafenici grefati cu particule feromagnetice;
– Rapoarte de cercetare.

Date de contact:

Coordonator CO: INCDIE ICPE-CA Bucureşti

Director de proiect:   Dr. Mirela Maria Codescu

Tel: 0040213467231 / interior 114, e-mail: mirela.codescu@icpe-ca.ro

Partener: SC ROSEAL SA Odorheiu Secuiesc

Responsabil de proiect: Ing. Tiberiu Francisc Boros

Tel: 0040266215912, email: office@roseal.eu

  

Etapele proiectului: – (document PDF)

 

×