MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Mobilier de laborator si nise chimice

procedura de atribuire prin cerere de oferta, publicata in SEAP cu invitatia de participare avand nr. 377989/17.08.2015
Data limita de depunere a candidaturilor: 02.09.2015 ora 12:00;
Data deschiderii ofertelor: 02.09.2015 12:30.

Caiet sarcini;
Draft contract de furnizare;
Fisa date No.204044 IP;
Formulare;

×