MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Microscop electronic de baleiaj cu tunelare cu studiul topografiei suprafetelor (STM si topografie)

Tip procedura: Licitatie deschisa: Publicat in SEAP nr. anunt 82730.
Procedura a fost atribuita. Anunt de atribuire numarul 73418/05.12.2009.

×