MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Metoda experimentala pentru studiul materialelor cu proprietati magnetice prin efect magneto-optic KERR

Proiect MAGNE-KERR
Tema:
Metoda experimentala pentru studiul materialelor cu proprietati magnetice prin
efect magneto-optic KERR
Contract: CEEX 33 / 10.10.2005
Autoritatea Contractantă: Program RELANSIN AGENŢIA MANAGERIALĂ DE
CERCETARE ŞTIINŢFICA, INOVARE SI TRANSFER TEHNOLOGIC – POLITEHNICA
Contractor: INCDIE ICPE-CA, Bucureşti
Director de proiect: Prof. dr. fiz. Wilhelm KAPPEL
tel: 346.72.31, fax: 346.82.99, e-mail: kappel@icpe-ca.ro
Perioada de derulare: 10.10.2005- 30.07.2008
Programul: CEEX – Cercetare de excelenţă
Categoria de proiect: Modul I – PROIECTE DE CERCETARE-DEZVOLTARE COMPLEXE
Tipul proiectului: P-CD
Acronimul proiectului: MAGNE-KERR
Pagina web: www.opticalmagnetometer.go.ro
Coordonator proiect: INCDIE ICPE-CA, Bucureşti
Parteneri: Universitatea POLITEHNICA, Bucureşti
Universitatea, Bucurreşti
INCD INOE 2000
Inter-NET SRL
Arii tematice: Materiale;
Tehnologii integrate pentru aplicaţii industriale;
Ştiinţe de bază
Platforma tehnologică: Materiale şi tehnologii avansate
Obiectivul general:
Proiectul îşi propune realizarea unui stand magneto-optic pentru caracterizarea avansata a
materialelor magnetic moi.

Descriere proiect

×